Tidlegare trafikkavtalar

Trafikkavtalen med NSB omfatta alt offentleg kjøp av transport med persontog innanlands med unntak av Gjøvikbanen.

I avtaleperioda vart linjene i trafikkpakke Sør, Nord og Vest tatt ut av trafikkavtalen ved tidspunkt for operatørbytte.

Last ned avtale