Jernbanedirektoratet Nyheter Nye trafikkavtaler for Østlandet

Nye trafikkavtaler for Østlandet

10. desember startet de nye trafikkavtalene for togtrafikken på Østlandet. Vy blir operatør for begge trafikkavtalene.

Jernbanedirektoratet og Vy signerte nye trafikkavtaler for Østlandet i juni 2023, og de trådte i kraft fra 10. desember. Togtrafikken på Østlandet deles inn i to:

  • Østlandet 1: regiontog fra Follo- og Østfoldbanen, lokaltog rundt Oslo, samt Gjøvikbanen fra desember 2025.
  • Østlandet 2: regiontog i Oslokorridoren og Bratsbergbanen.
Follobanen Ski stasjonFoto: Øystein Grue

Tilbudsforbedringer for de reisende

Det har vært et klart fokus på et best mulig tilbud for de reisende i de nye avtalene, og overgangen medfører noen klare tilbudsforbedringer. I avtalene er det forhandlet frem insentiver for bedre punktlighet og det er stilt krav om bedre håndtering ved avvik i trafikken.

For togreisende på Østlandet blir det et forbedret helgetilbud på flere linjer med ordinær frekvens lørdager og søndager. Det er også lagt inn ekstra avganger som vil gi ekstra kapasitet og frekvens for pendlere :

  • R-togene Moss-Oslo forlenges gjennom Oslotunnelen til og fra Stabekk
  • Ekstra rushtidavganger Moss–Oslo S
  • Ekstra rushtidavganger på linje L2 forlenges mellom Kolbotnog  Ski
  • Ekstra rushtidavgang til Kongsberg på ettermiddagen

Avtalene tar også sikte på kommende togstrekninger og forbedringer. Det er lagt inn en opsjon om 4 tog i timen til og fra Tønsberg, samt forlengelse av timinutterssystemet fra Asker til Drammen. Disse tilbudsforbedringene planlegges fra desember 2025.

Fra 2028 blir det også et bedret regiontilbud for reisende Drammen–Oslo–Oslo lufthavn med 9 avganger per time Drammen–Oslo, 6 avganger per time Drammen–Oslo lufthavn og 9 avganger per time Oslo S–Oslo Lufthavn.

Relaterte nyhetssaker