Gjeldande trafikkavtalar

Dei gjeldande trafikkavtalane med staten er delt inn i to typar: avtalar om offentleg kjøpt trafikk og konsesjonsavtalar.

  • Ein avtale om offentleg kjøpt trafikk er ein avtale kor staten gir togoperatøren eit økonomisk vederlag for å levere avtalt togtilbud.
  • Ein konsesjonsavtale er ein avtale kor togoperatøren får einerett på ei strekning mot å levere eit avtalt togtilbud til staten, men det blir ikkje gitt økonomisk vederlag.

Konsesjonsavtalar

Sjå meir informasjon om dei gjeldande konsesjonsavtalane.

Relevant innformasjon

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.