Gjeldande trafikkavtalar

Dei gjeldande trafikkavtalane med staten er delt inn i to typar: avtalar om offentleg kjøpt trafikk og konsesjonsavtalar.

  • Ein avtale om offentleg kjøpt trafikk er ein avtale kor staten gir togoperatøren eit økonomisk vederlag for å levere avtalt togtilbud.
  • Ein konsesjonsavtale er ein avtale kor togoperatøren får einerett på ei strekning mot å levere eit avtalt togtilbud til staten, men det blir ikkje gitt økonomisk vederlag.

Konsesjonsavtalar

Sjå meir informasjon om dei gjeldande konsesjonsavtalane.

Relevant innformasjon