Jernbanedirektoratet Avtalar Trafikkavtalar Gjeldande trafikkavtalar Trafikkavtale med Vygruppen på Flåmsbana

Trafikkavtale med Vygruppen på Flåmsbana

Trafikkavtalen gir Vygruppen konsesjon på trafikkering av persontog på Flåmsbana. Avtalen gjeld til og med 2027 og set minimumskrav til togtilbodet som motyting.

Trafikken gjeld følgande linje:

Last ned avtale

Relevant informasjon