Jernbanedirektoratet Avtalar Trafikkavtalar Gjeldande trafikkavtalar Trafikkavtale med Go-Ahead Norge for trafikkpakke Sør

Trafikkavtale med Go-Ahead Norge for trafikkpakke Sør

Trafikkavtalen med Go-Ahead for trafikkpakke Sør gjeld til og med 2027 med opsjon på forlenging 1+1 år.

Trafikkavtalen omfattar følgande linjer:

Last ned trafikkavtalen

Relevant informasjon

Aktuelle saker