Jernbanedirektoratet Jernbanemagasinet Arkiv Persontrafikk – Planen er å få togene til å gå!
,

– Planen er å få togene til å gå!

Toget på Sørlandsbanen møter tøff konkurranse, ikke minst fra vegtrafikken. Både E 18 og E39 blir stadig bedre mens Sørlandsbanen er som før. -Vi må satse på det som er togets store fortrinn og som bare en togreise kan tilby, sier nyansatt adm.dir. i GoAhead Norge, Emil Eike. Men jobb nummer en er å få togene til å gå når de skal.

Njål Svingheim

Emil Eike

legger ikke skjul på at selskapet han leder står i en krevende situasjon. Hverken trafikktall eller punktlighetstall er slik de burde vært.

Emil Eike

Emil Eike har begynt å bli varm i trøya på sin nye post. Jernbane-erfaring har han massevis av. Han kom til NSB høsten 2001 med bakgrunn fra Forsvaret som krigsskoleutdannet offiser. I NSB var han blant annet ansvarlig for anskaffelsen av de nye Flirt-togene, type 74/75, før han tok over som leder av NSB Gjøvikbanen AS. Han har vært kommersiell direktør for Flytoget, og som innleid konsulent hatt prosjektansvaret for kjøretøy for det nye signalsystemet ERTMS hos Bane NOR og i Jernbanedirektoratet har han arbeidet med grunnlaget for konkurransepakkene på Østlandet og hatt ansvaret for kontakten med Norske tog om togmateriellet. Det er med andre ord en mann med mangslungen jernbanebakgrunn som nå har tatt over roret hos GoAhead Norge.

– Vi har mange utfordringer, men det viktigste nå er å samle kraften om jobb nummer en, – nemlig å få togene til å gå når de skal. Skal vi få folk til å velge toget foran andre alternativer er vi nødt til å levere punktlighet og forutsigbarhet over tid. Folk må kunne stole på et de kommer fram til rett tid, sier Emil Eike. – Jeg tror ingen i jernbanesystemet er uenig i at dette er det aller viktigste. Det er mange som hver eneste dag gjør alt de kan for at jernbanen skal fungere godt, men likevel er det for tiden ikke godt nok, hverken for våre kunder eller for samfunnet som helhet. – Jeg mener derfor hele systemet med alle aktørene nå bør samle seg om dette målet: – Toget skal gå som planlagt!

Engasjert: Emil Eike blir raskt engasjert; – Det å få togene til å gå som de skal er jo ingen månelanding, men det krever utstrakt samarbeid og samling om felles mål i hele sektoren, sier han.

– Samle sektoren om en plan

Det er ikke bra nok at de fleste togene går som planlagt, det er for mange avvik, for mye som oppstår av gjentakende feil som strømbrudd, trøbbel med sporveksler, signalanlegg og togmateriell. Jernbanesystemet har svært mange og ulike oppgaver og krav som det skal leveres på samtidig. Min påstand er at vi burde forenkle arbeidet vårt slik at vi som et samlet system kan enes om hva som er viktigst. Vi må få fram la oss si de tre viktigste årsakene til at togene ikke går som de skal, lage en plan for dette og la andre ting i større grad vente til vi får basisleveransene på plass. Fra Forsvaret har jeg med meg noen prinsipper som vi vet gir resultater, nemlig kraftsamling og konsentrasjon om ett mål. Slik det er i dag så føler jeg at vi sprer innsatsen for mye i vår iver etter å levere gode svar som kan styrke jernbanen. – Dette blir faktisk viktig først etter at basisleveransen er på plass og vi kan si at vi leverer et produkt som er til å stole og som folk av den grunn velger å bruke, sier GoAhead-sjefen.

Ingen månelanding

Jeg har et håp om at det er dette som kan komme ut av det pågående arbeidet som Jernbanedirektoratet leder, og som både Bane NOR og vi i togselskapene er med på for å få en bedre driftsstabilitet. Men jeg vil gjerne ta til orde for å samle innsatsen. Setter vi sammen alle jernbanens kloke hoder på området så er jeg trygg på at vi vil få det til, sier Emil Eike. Det er jo ingen månelanding vi snakker om, og jeg vet at jernbanen har både kompetansen og kunnskapen som skal til. For eksempel så mener jeg det bør vurderes om vi på enkelte strekninger strekker strikken for langt, at vi i iveren etter å levere gode tilbud på papiret legger inn en høyere belastning enn hva infrastruktur og togmateriell faktisk tåler. Dersom valget er pålitelighet eller frekvens så burde det være pålitelighet som prioriteres først. Vi må rett og slett ikke ville alt for mye samtidig på jernbanen, vi må samle kraft og prioriteringer om det viktigste, – som er å levere et produkt som er til å stole på. Hver dag.

Et tog med type 72 på veg mot Egersund. Togturen gjennom landskapet på Jæren kan være verdt turen i seg selv.

Jærbanen

Jærbanen Egersund – Sandnes – Stavanger er vel etablert og utgjør ryggraden i kollektivtrafikken på Jæren og i Stavanger-området. Togtilbudet kjøres som en integrert del av kollektivtrafikksystemet, og samarbeidet med Kolumbus som takstmyndighet fungerer veldig bra, sier Emil Eike. Med toget som ryggrad utfyller buss og tog hverandre. Utfordringen er den samme, -togene må gå når de skal. Jærbanen har en god historikk når det kommer til pålitelighet, men tillit er skjørt, den rives fort ned og tar tid å bygge opp igjen. Vi har hatt for mange avvik også på Jærbanen og jobber mye for å levere bedre. Det vet jeg også Bane NOR gjør. Norske tog er nå i gang med midtlivsoppgradering av togene av type 72. – For passasjerene vil det oppleves som helt nye tog i skandinavisk design med lys eik og grå tekstiler. Innvendig blir det blant annet nye gulv, veggpaneler, nye setetrekk, nye dører, USB-lading ved setene og nye passasjerinformasjonsskjermer, sier Kine Stousland, prosjektleder i Norske tog. – Teknisk så blir vognkassen sjekkes for skader, batterier byttes, alle kablene sjekkes, overhaling av traksjonskonverter og hjelpestrømretter, dørene blir elektriske, vanntank og -filter renses, passasjerteller og trygghetskameraer installeres. – Resultatet blir et stort løft for både passasjerene og for operatørene, sier Stousland.

Typisk Sørlandsbanen: Et type 73-tog på full fart gjennom indre bygder i Agder og Telemark.

Sørlandsbanen

Fjerntrafikken på Sørlandsbanen møter en stadig tøffere konkurranse fra vegtrafikken. Vi ser likevel at mange velger tog til tross for stadig kortere kjøretid på vegene, sier Emil Eike. Vi vil fortsette å satse på togets fortrinn, og vi tror at komfort, arbeidsmuligheter, reiseopplevelse og service er det som skal til for å holde på kundene våre, og tiltrekke oss nye. Men igjen, -toget må gå når det skal! Sørlandsbanen er litt mer spesiell enn de andre fjernstrekningene. Særlig øst for Kristiansand går toget langt unna der folk bor eller dit folk skal. Det gjør endepunktene viktigere enn underveis-trafikken. Vi kjører ett dagtog og ett nattog med lok og vogner, resten kjøres med type 73. Nå i sommer er det igjen ekstra krevende for oss siden banen er stengt ved Drammen i seks uker på den viktigste tiden for oss. – For oss blir dette som å pusse opp høyfjellshotellet midt i påsken, illustrerer Eike. Buss for tog på delstrekninger blir komplisert for passasjerene våre, og vi mister mye trafikk i denne perioden. I år har vi forsøkt å bøte litt på dette ved å kjøre direktebusser Oslo – Kristiansand i forbindelse med togene vest for Kristiansand for å holde reisetidene nede og begrense antall bytter. Sørlandsbanen har sin største trafikk om sommeren, og på torsdag til søndag i resten av året. Vi har nå en god dialog med Bane NOR om mulig planlegging av arbeider slik at vår viktigste trafikk ikke rammes like hardt fremover.

Egersund er endepunktet for regiontrafikken på Jæren.

Overraskende blide folk

Uten at det nødvendigvis har en sammenheng med at GoAheads tog trafikkerer «det blide Sørland» så er Emil Eike imponert over hvor mange blide folk han møter. Han har selv tatt vakter som kundeveileder ved buss-for-tog-avgangene ved spor 19 på Oslo S. – Jeg var litt forberedt på misnøye, men ble veldig positivt overrasket, folk viste stor forståelse, sier Eike. Dette viser at jernbanen har mye goodwill der ute, og det er en kapital vi må gjøre alt for å ta vare på sier han. – Det er forresten ikke bare passasjerene som er blide på Sørlandsbanen. Det er også personalet. I kundeundersøkelsene så scorer alltid togpersonalet høyt og det gjøres en veldig god innsats av våre folk hver eneste dag, sier Eike.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.