Jernbanedirektoratet Nyheter Jernbanedirektoratet ønsker innspill fra togoperatørene

Jernbanedirektoratet ønsker innspill fra togoperatørene

I arbeidet med de nye trafikkavtalene samler Jernbanedirektoratet inn et bredt kunnskapsgrunnlag for å sikre et godt og helhetlig togtilbud. Direktoratet etterlyser nå informasjon om interesse om kommersiell drift av strekninger i sør.

Jernbanedirektoratet har i dag en trafikkavtale for Trafikkpakke 1 Sør med Go-Ahead Norge AS. Trafikkavtalen omfatter lokaltogene på Jærbanen, fjerntogene på Sørlandsbanen og regiontogene på Arendalsbanen. Avtalen med Go-Ahead utløper ordinært i desember 2027, og har opsjoner om avtaleforlengelse i 1+1 år. Jernbanedirektoratet har ikke tatt stilling til om opsjonene skal utløses. 

Tog fra Go Ahead på SørlandsbanenFoto: Njål Svingheim
Jernbanedirektoratet har i dag en trafikkavtale med Go-Ahead Norge AS som som omfatter lokaltogene på Jærbanen, fjerntogene på Sørlandsbanen og regiontogene på Arendalsbanen.

Arbeidet med å forberede neste trafikkavtale starter allerede nå

Som en del av forberedelsene til nye trafikkavtaler, vurderer Jernbanedirektoratet blant annet hvilken persontogtrafikk som skal kjøpes gjennom trafikkavtale med staten, og i hvilket omfang. Dette innebærer blant annet en vurdering av samfunnets transportbehov på de aktuelle strekningene og om markedet selv kan løse hele eller deler av dette transportbehovet.

Jernbanedirektoratet går nå ut med en RFI (informasjonsinnhenting) til persontogoperatørmarkedet knyttet til om det er interesse for å drifte hele eller deler av togtilbudet som i dag inngår i Trafikkpakke 1 Sør, uten noen form for trafikkavtale med staten. Dette skjer parallelt med direktoratets vurdering av samfunnets transportbehov på strekningene som inngår i Trafikkpakke 1 Sør.

Persontogselskaper som ønsker å gi sine innspill har frist den 27. mars. Jernbanedirektoratet vil deretter ta med innspillene i den endelige vurderingen av hvilken persontogtrafikk som skal inngå i den neste trafikkavtalen for Trafikkpakke 1 Sør.

Aktuelle nyhetssaker

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.