Den siste papirutgaven

Jernbanedirektoratet legger ned papirutgaven, men den digitale utgaven, jernbanemagasinet.no, består. Om du ikke allerede er en av våre digitale lesere, håper vi du vil melde deg på nyhetsbrevet vårt.

Hvorfor legger vi ned papirutgaven? – Jernbanemagasinet ble etablert i 2004 av daværende Jernbaneverket, i en tid hvor de fleste var vant til papiraviser og papirmagasiner, og hvor mange i målgruppen ikke hadde tilgang til smarttelefon eller pc. Etter en evaluering av papirmagasinet i 2021 fant vi ut at papirformatet ikke er den mest effektive måten å kommunisere med våre målgrupper på i dagens samfunn. Medievanene har endret seg og digitale kanaler gir helt andre muligheter til å komme i dialog med målgruppene, sier jernbanedirektør Knut Sletta. En viktig grunn til at Jernbanedirektoratet produserer et magasin, er rollen som faglig rådgiver til Samferdselsdepartementet, hvor oppgaven er å synliggjøre hvordan samfunnet kan få mest mulig jernbane for pengene. Direktoratet skal blant annet følge med på hvordan jernbanesektoren kan ha nytte av teknologisk utvikling, hvordan sektoren bidrar til å oppfylle nasjonale mål på klima- og miljø-området og hvordan jernbanen kan bidra til utviklingen av gode regionale bo- og arbeidsmarkedsregioner.  – Alt vi gjør er finansiert av fellesskapet, følgelig er det vår plikt å dele kunnskapen og informasjonen vi sitter på med offentligheten. Vi skal også være åpne om hva befolkningen får igjen for pengene som investeres i jernbane. Det skal vi gjøre på en mest mulig effektiv måte. Jeg er derfor glad for at kommunikasjonsstaben i Jernbanedirektoratet har foreslått å heldigitalisere magasinet, både fordi det vil koste mindre å produsere og fordi det vil nå ut til et bredere publikum, sier Sletta. Hvordan kan en digital utgave bli bedre enn papirutgaven? – Som nevnt, vi har vi et ansvar for åpent å dele kunnskapen vår med offentligheten og ikke minst bidra til en kunnskapsbasert og opplyst samfunnsdebatt om jernbane, kollektivtrafikk og transport. Vår kunnskap skal være forståelig for folk og den skal nå ut til alle, det er et viktig demokratisk prinsipp. Et digitalt format vil gi offentligheten bedre tilgang til oppdatert og relevant informasjon om aktuelle saker i jernbanesektoren. Et digitalt magasin er tilgjengelig for alle og innholdet blir søkbart i all ettertid. I tillegg kan leserne enkelt gi tilbakemeldinger til oss, slik at vår kommunikasjon hele tiden kan utvikle seg og bli enda bedre, understreker jernbanedirektøren.

Et digitalt magasin er tilgjengelig for alle og innholdet blir søkbart i all ettertid. I tillegg kan leserne enkelt gi tilbakemeldinger til oss, slik at vår kommunikasjon hele tiden kan utvikle seg og bli enda bedre.

Knut Sletta

Hvordan skal jernbaneinteresserte holde seg oppdatert framover? – Jeg vil oppfordre alle som ønsker å holde seg oppdatert informasjon om utviklingen av jernbanen om å abonnere på Jernbanedirektoratets nyhetsbrev, som sendes ut jevnlig. I tillegg er nettsidene til Jernbanedirektoratet og Jernbanemagasinet på nett en god kilde til å holde seg orientert. Det er også mulig å følge Jernbanedirektoratet på LinkedIn, hvor vi tipser om alle nyheter som legges ut på nettsidene våre. Er dette et eksempel på at eldre lesere med liten digital kompetanse ikke blir tatt hensyn til? – Jernbanedirektoratets viktigste målgrupper er de som bruker jernbanen, de som jobber i jernbane- og transportsektoren og ikke minst de som bidrar til å utvikle jernbanen. Det store flertallet i disse målgruppen er folk i alderen 20–70, og vi må bruke ressursene slik at vi når ut til flest mulig i alle disse aldersgruppene. Både de eldre og de yngre i målgruppene er svært kompetente digitale brukere som er godt vant til å lese nyheter på mobil og pc, noe de også har bekreftet i vår leserundersøkelse, avslutter Knut Sletta.