Jernbanedirektoratet Jernbanemagasinet Arkiv Gods Dersom Europa skal lykkes med det grønne skiftet, må mer gods over fra vei til bane og kjøl.

Dersom Europa skal lykkes med det grønne skiftet, må mer gods over fra vei til bane og kjøl.

Den internasjonale godstrafikken har levd en litt tilbaketrukket tilværelse. Det må det bli en slutt på. I desember gikk første tog på den nye godskorridoren fra Norge til Italia – og flere internasjonale tog vil det forhåpentligvis bli i årene fremover.

For syv år siden bestemte EU seg for å opprette ni godskorridorer på jernbane i Europa. Så godt som hele EØS-området er dekket, og også Norge ble forbundet med en av korridorene – the Scandinavian-Mediterranean Rail Freight Corridor, eller ScanMed RFC, som vi kaller den til daglig. Internasjonal koordinering viktig. Hensikten med korridorene er å bidra til bedre koordinering av ruteleier og operasjonelle regler på tvers av landegrensene. Dette har lenge vært et viktig arbeid først for Jernbaneverket, og nå for Bane NOR. Derfor var også Jernbaneverket en av grunnleggerne av Rail Net Europe (RNE), organisasjonen som på mange områder har vært forløperen for de godskorridorene vi ser i dag. RNE har utviklet IT-verktøy og prosedyrer som preger ethvert togselskaps hverdag. Et utslag av dette er at det felleseuropeiske ruteskiftet kommer den andre helgen i desember – hvert år.

Mens jernbanen på en del relasjoner innenriks har ganske god markedsandel, sliter man i utenrikstrafikken.

Lav markedsandel. Mens jernbanen på en del relasjoner innenriks har ganske god markedsandel, sliter man i utenrikstrafikken. Årsakene til dette er sammensatt, men for dårlig grensekryssende koordinering er en av dem. Derfor er det viktig med internasjonale samarbeid som ScanMed RFC, der infrastrukturforvalterne sammen setter opp ruter og arbeider for bedre samordning av vedlikeholdsarbeider på de grensekryssende strekningene.

Norsk satsing. Jeg er veldig glad for at vi satset sterkt fra Norges side allerede fra starten. Da godskorridoren åpnet i desember, var CargoNet første togselskap til å ta korridoren i bruk fra Alnabru. De kjører nå to ukentlige tog til Trelleborg, med planer om å øke tilbudet etter hvert. Det er ikke hvilke som helst produkter som dominerer heller – italiensk vin og fliser transporteres nordover, mens man sydover transporterer mye papir. Målrettet arbeid med å bygge ned både infrastrukturmessige og byråkratiske barrierer mellom europeiske land, kan bidra til at jernbanen styrker sin konkurransekraft overfor veisektoren.

Jeg er veldig glad for at vi satset sterkt fra Norges side allerede fra starten.

Spør kunden! For oss i Bane NOR er det en selvfølge å snakke tett med kundene våre. Tradisjonen for å samvirke i utviklingen av jernbaneproduktet har imidlertid ikke vært like sterk i alle land. Det representerte derfor noe helt nytt da ScanMed RFC i fjor arrangerte en strategidag der man inviterte både togselskaper, terminaler og sluttkunder. En hel dag ble satt av til å samle innspill fra kundene, og resultatet ble tatt inn i korridorens strategi og arbeidsplan for det neste året. Vi ser at involvering av kundene – ikke minst sluttkundene i form av transportkjøpere og samlastere – bidrar til å styrke jernbanen som sektor. Infrastrukturforvalterne får verdifulle innspill til hvilke tiltak som er mest kritiske å få gjennomført, samtidig som kundene får en hånd på rattet. Det skulle egentlig bare mangle. Det er kunden som betaler for transportene. Kundetankegangen sprer seg Vi ser nå at modellen med samvirke mellom kundene og korridorene sprer seg videre til andre godskorridorer på kontinentet. Dersom Europa skal lykkes med det grønne skiftet, må mer gods over fra vei til bane og kjøl. Det hjelper imidlertid ikke kun å si at vi skal flytte godset til bane. Vi må først selv gjøre en grundig jobb med å gjøre jernbanen så konkurransedyktig som mulig. Da er det helt avgjørende at vi samarbeider på tvers av landegrenser, og skaper en sømløs europeisk jernbanegodstrafikk.  

Bjørn Kristiansen,

konserndirektør Kunde og trafikk i Bane NOR.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.