Jernbanedirektoratet Jernbanemagasinet Arkiv Gods Fersk laks med tog til Kina

Fersk laks med tog til Kina

Ved hjelp av ny lagringsteknologi blir det mulig å transportere fersk laks fra Narvik til Kina på skinner. Det første toget går på nyåret.

Kalle Punsvik

Jernbanemagasinet møter Narviks havnesjef Rune J. Arnøy og mangeårig næringslivsleder Ola H. Strand på en jernbanekonferanse i Kouvola i Finland. Formålet med konferansen er å få fart på den nye «Silkeveien» – med jernbane og båtforbindelse – mellom Asia og det amerikanske kontinentet. 20 år gammel drøm. De er begge store entusiaster: Arnøy ser at en 20 år gammel drøm nå kan gå i oppfyllelse. For siden november i 2017 er det transportert økende mengder gods på sporet mellom logistikksenteret Kouvola i Finland og innlandshavnen Xi’an i Kina, og Narvik havn har inngått samarbeidsavtale med dem begge.

MER PÅ SKINNER: Siden 2017 er det transport økende mengder gods på sporet mellom logistikksenteret Kouvola i Finland og innlandshavnen Xi’an i Kina, og Narvik havn har innngått samarbeidsavtale med dem begge.

Strand snakker varmt om en ny teknologi kalt BluWrap som minst fordobler holdbarheten på ferske matvarer. – Denne teknologien muliggjør at all fisk som produseres i Nord-Norge og som skal til Europa, kan gå med tog. Bare da snakker vi om enorme volum, og tenk på Kina! sier Strand, og utdyper:

Dette betyr at det er mulig å nå målsettingen om å femdoble norsk sjømatproduksjon innen 2030.

Ola H. Strand, næringslivsleder

– Dette betyr at det er mulig å nå målsettingen om å femdoble norsk sjømatproduksjon innen 2030. Flere fiskeriministre har sagt at vi er nødt til å finne andre lastbærere enn bil og fly for å kunne greie å ta ut sjømaten. Løsningen ligger i både tog og båt, mener Strand. Han samarbeider med lakseoppdrettsfirmaet SinkabergHansen. – Vi har testet denne teknologien gjennom to år og ser store muligheter, sier konsernsjef Svein-Gustav Sinkaberg. Han ser fram til den første togtransporten på nyåret, og tror på at en ny godskorridor vil åpne seg, da flere land nå samarbeider for å få det til.

ENTUSIASTER: Havnesjef Rune J. Arnøy i Narvik (t.v.) og mangeårig næringslivsleder Ola H. Strand har stor tro på omfattende eksport av fersk norsk laks – med tog og båt.

Avstanden kortes ned. Den opprinnelige «Silkeveien» var en handelsrute som gradvis kom i gang for rundt to tusen år siden, og den bidro til å utvikle sivilisasjoner i både øst og vest. Men hva er det som gjør at mange – ikke minst finnene – nå ivrer sterkt for å etablere «Den moderne silkeveien» på skinner fra Kina i øst til Narvik havn og sjøveien videre i vest? – Båtruter fra Kina til Europa via Suez tar opptil 45 til 60 dager, men denne avstanden kan kortes vesentlig ned med tog.  Fra Xi’an til Kouvola bruker toget cirka 10 dager, forteller den finske konsulenten Michael Blomster, som har bistått i å utvikle avtaler på tvers av landegrensene.

Forskjellig sporvidde i de ulike landene løses ved at containerne lastes over på vogner i Haparanda, for så å bli lastet om igjen i Kasakhstan. Havnesjefen viser til at eksport av norsk sjømat også vekker stor interesse i et land som Kasakhstan, der statlige investeringsselskap er interessert i å etablere fabrikker som kan foredle fersk, norsk fisk.

NY TERMINAL: En ny godsterminal er bygd i Kouvola i Finland, og ambisjonen er å opprette en ny korridor mellom Asia og det amerikanske kontinentet.

Selskaper er interessert. – Bakgrunnen for dette er det kinesiske initiativet «One Belt, One Road». Godstransport med tog mellom Kina og Skandinavia er ikke lenger fantasi. Når vi også har fått være med på en avtale med formål om å forlenge transporten til og fra Narvik, har vi tro på at vi sammen skal greie å få til dette, sier Rune J. Arnøy, som er bevisst på at det finske statlige togselskapet VR Cargo her har en nøkkelrolle. VR Cargo har et mangeårig forhold til russisk jernbane og kontakter helt inn i Kina og har i tillegg monopol på å kjøre gjennom Finland til grensen mot Sverige.

– Fra Haparanda på svensk side har vi både svenske og norske selskap som er interessert i å kjøre. Og hvis fisken kan beholdes fersk i flere uker, er vekstpotensialet enormt. Like fullt er vi er avhengige av drahjelp fra transportører og speditører i ulike sammenhenger, ikke minst fordi tollbarrierer skal overholdes på forskjellig vis. Det aller beste ville vært at myndighetene på øverste nivå møttes og fikk på plass avtaler, sier Arnøy og minner om at Norge og Russland tross alt er naboland. Og: – Duisburg i Tyskland har blitt den største kinesiske «huben» i Europa fordi kinesiske, russiske og tyske myndigheter på topp nivå er blitt enige om at her skal det satses.

OPTIMISTER: Utviklingsdirektør Simo Päivinen i Kouvola Innovation og konsulent Michael Blomster jobber med å utvikle avtaler på tvers av landegrensene.

Mer enn fisk. Administrerende direktør Martti Husu i Kouvola Innovation poengterer at det allerede er etablert en plattform med 13 land som jobber for å utvikle et «silkevei» helt fra Australia til Canada.

Når den nye teknologien er vel utprøvd, kommer Kina til å kjøpe fisk i store mengder.

Martti Husu, administrerende direktør i Kouvola Innovation

– Nå gjelder det å få alle til å forstå at dette virkelig blir noe av, sier utviklingsdirektør i samme selskap, Simo Päivinen. Han har stor tro på eksport av fersk fisk med tog til Kina: – Det er den eneste måten å få levert fersk fisk til Kina på, og for Kina er dette noe helt nytt. Når den nye teknologien er vel utprøvd, kommer de til å kjøpe fisk i store mengder. – Dette handler både om fisk og andre matvarer, også kjøtt, supplerer Michael Blomster.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.