Jernbanedirektoratet Jernbanemagasinet Arkiv Gods Fjerner 13 000 vogntog fra E6

Fjerner 13 000 vogntog fra E6

Det er god stemning hos RailCombi på terminalen på Brattøra i Trondheim. Oppstarten har gått bra og trafikken er økende. – Det nye godstogparet på Nordlandsbanen har vist at gods på bane fortsatt er etterspurt, sier terminalsjef Kay Frantzen. 

Njål Svingheim

Det er ganske mye som må på plass for å sette inn et nytt godstogpar. Først og fremst må det være en trygghet for at toget får tilstrekkelig med last alle dager og i begge retninger.  – Vi har plass til 24 traller (semihengere for vogntog) på hver avgang, sier terminalsjef Frantzen. Vår viktigste kunde er ASKO som har vært en av pådriverne for det nye togparet. De har garantert et volum som har lagt grunnlaget for å sette opp dette nye godstoget.  Etter flere år der de har følt at de var på stadig vikende front mot den harde konkurransen fra veitransport, er det ekstra viktig og motiverende at dette har blitt virkelighet.  – Med dette togparet som går fem dager i uka fjerner vi alene over 13.000 vogntog fra E6 i Nordland i året. Det er bra for miljøet, for trafikksikkerheten og veislitasjen, og det er motiverende for oss. 

Med dette togparet som går fem dager i uka fjerner vi alene over 13.000 vogntog fra E6 i Nordland i året.

Kay Frantzen

Har plass til mer

Det nye godstogparet øker kapasiteten med 50 prosent på Nordlandsbanen siden det fra før av gikk to godstogpar i døgnet på strekningen. Hovedkunden ASKO sender dagligvarer nordover fem dager i uka og fyller med det mesteparten av toget. Underveis løftes det av traller i Mosjøen, Mo i Rana og Fauske for videre distribusjon ut til butikkene. Togparet har også kapasitet til fisketransporter sørover og noe annet gods.  – Så langt ligger snittet på 15 – 20 traller per tog, og det betyr at vi fortsatt har noe plass til andre kunder. Vi merker at interessen er der og vi får stadig henvendelser om sporadiske transporter også, forteller Frantzen. Når vi nå har tre avganger til sammen i hver retning på Nordlandsbanen har vi mye større muligheter for å kunne ta med gods også på kortere varsel. Det gir økende volum og bedre økonomi. Denne interessen har økt merkbart under koronakrisen siden det er færre utenlandske vogntog på veiene.

Njål Svingheim
Klargjøring og sammenskifting av dagens «ASKO-tog» til Bodø

Oppstarten

 – Det er klart at vi fikk litt ekstra å hanskes med når planlagt oppstart var 1. april like etter at koronakrisen slo til for fullt. Men det har heldigvis gått veldig bra. Varestrømmen er ikke særlig påvirket av krisen og dagligvarer må jo folk ha uansett. Punktligheten har også vært god den første tiden. RailCombi leverer godt over 90 prosent innenfor de tidsfristene de har til terminal, ofte når de også 100 prosent. – Det er veldig viktig at vi kan levere på terminal i tide siden det står biler med sjåfør og venter på toget. I vinter har CargoNet også merket større etterspørsel etter transport på Nordlandsbanen fordi det har vært mye værproblemer på veiene. Vi har jo hatt noen stengninger på Saltfjellet vi også, men det har vært veldig lite i forhold til veitrafikken, forteller Frantzen. 

Medisiner

Noe av det viktigste godset som fraktes er medisiner. Det er et medisinaldepot ved Harstad som forsyner Nordland. På grunn av værproblemene på veien over Saltfjellet ble CargoNet derfor kontaktet for å få transportene over på bane fra Fauske til Mo i Rana.  – Dette er ikke de store volumene, men det er jo en container som sendes jevnlig og som vi nå har plass til å ta med, illustrerer Frantzen. Nå ser det også ut til at den ordningen blir fast. Det er også nye faste transportører i kontakt for overflytting fra vei til bane. – Vi har fått ruter for toglengde på 600 meter. Det betyr at vi kan hekte på flere vogner når behovet øker. Fra desember har vi også søkt om bedre ruter, det vil gi bedre laste- og lossetidspunkter for næringslivet og da regner vi med at vi kommer opp i maksimal toglengde, sier terminalsjefen. 

Nordgående godstog passerer MidtsandNjål Svingheim
Nordgående godstog passerer Midtsand

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.