Jernbanedirektoratet Jernbanemagasinet Arkiv Gods Fjerner 5000 tømmerbilturer
Foto ← SAMFERDSELSMINISTER Jon-Ivar Nygård

Fjerner 5000 tømmerbilturer

I januar åpnet den nye tømmerterminalen på Hauerseter. Terminalen er privateid og etablert av skognæringen og industrien sammen med et tilskudd fra Bane NOR.

Øystein Grue

I første rekke bidrar terminalen på Hauerseter til at rundt 5000 tømmerbiler årlig fjernes fra veiene til og fra Norske Skog i Halden. Norske Skog Saugbrugs, Nortømmer og Viken Skog har sammen etablert selskapet Tømmerterminal Hauerseter AS, som en privateid sidesporterminal. Terminalen har kostet rundt seks millioner kroner, inkludert et tilskudd på 670 000 fra Bane NOR.  Hauerseter ligger ved Hovedbanen og fanger opp tømmer fra et omland med mye avvirkning, som til nå har blitt kjørt på bil over lengre strekninger. Nå blir mellom 100 000 og 150 000 kubikkmeter med tømmer flyttet fra vei til bane.  Det grønne skiftet −Ved å legge om til mer bruk av jernbane får vi både reduserte utslipp og lavere kostander. Det grønne skiftet krever at vår inn- og uttransport fra fabrikkene skjer med utslippsfrie transportløsninger, sa Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog ved åpningen.  Han mener en videreutvikling av jernbanenettet og terminalstrukturen fram mot 2050 vil være en forutsetning for gjennomføring av det grønne skiftet i industrien og oppfyllelse av Norges utslippsforpliktelser i Glasgowavtalen. – Overføring av tømmer fra vei til jernbane har flere fordeler. Svevestøv og mikroplast er ikke et problem på jernbanen. I tillegg blir framkommeligheten og trafikksikkerheten bedre med færre lastebiler på veiene. Det vil derfor være positivt om veksten for skinnegående tømmertransport kan fortsette, sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård som foretok åpningen. Konsernsjef i Bane NOR, Gorm Frimannslund, er imponert over gjennomføringskraften i prosjektet: – Hauerseter tømmerterminal er et stjerneeksempel på hvordan private initiativ i samarbeid med Bane NOR kan gi mer bruk av jernbanens infrastruktur. Midlertidig løsning Tømmerterminalen som nå er åpnet er en midlertidig terminal, og skognæringen la vekt på ønsket om å få inn planene om en større og fullverdig terminal på Hauerseter i langtidsplanene for utvikling av jernbanen. Samferdselsministeren lovet å se nærmere på spørsmålet om en større tømmerterminal på Hauerseter.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.