Fra konkurranse til samarbeid

Da SJ vant konkurransen om å kjøre banene i nord, var det liten tid til å feire: – Vinner gjør du bare den dagen du får beskjeden. Nå er det samarbeid og hardt arbeid som gjelder, sier SJ-direktør Thomas Silbersky.

Øystein Grue

Han har akkurat vært i møte med billettselskapet Entur AS, og han ivrer av entusiasme når han sier: – Vi er kolleger til Go-Ahead som kjører i sør og til Vy som kjører i resten av Norge. Kundene skal reise med alle oss tre. De vil bedømme om vi får dette til å fungere sammen. Silbersky minner om at det går et stort skille mellom konkurranseutsetting av togtrafikk i Sverige og Norge: – I Sverige konkurrer vi i stor grad på sporet, her i Norge konkurrer vi om sporet. Når du har fått et oppdrag, gjelder det for mange år framover. Da er alle andre samarbeidspartnere. I Sverige, derimot, har vi daglig konkurranse. – Vi ser at vi må finne fram til helt nye konstellasjoner for samarbeid, utdyper SJ-direktøren. – Det gjelder med Entur, men også med Norske Tog, med vår kunde Jernbanedirektoratet og med Bane NOR, som er vår leverandør. Og altså med Vy og Go-Ahead, som vi får et forhold til fordi vi får felles kunder.

Det viktigste for meg er at vi leverer på de ønskemålene kundene har. Og for å forstå norske kunder, må en ha en god forankring her i Norge.

Thomas Silbersky, SJ-direktør

Vår ambisjon. – Når dere overtar trafikken den 7. juni neste år, er det med det samme togmateriellet og formodentlig også med mye av det samme personellet. Får det blitt så mye forskjell? – Vi har virkelig en ambisjon om å gjøre tilbudet bedre – at kundene skal merke en positiv forskjell. Det viktigste for meg er at vi leverer på de ønskemålene kundene har. Og for å forstå norske kunder, må en ha en god forankring her i Norge. Derfor etablerer vi baser i Oslo og Trondheim. Vårt håp er at mange av dem som jobber på de ulike banene, ønsker å jobbe hos oss. Vi opplever at vi har fått et kjempegodt forhold til de tillitsvalgte. Dessuten er det hyggelig at så mange utenfra søker jobb hos oss på eget initiativ. Liten tid. – Har dere oppdaget mange nye utfordringer? – Det finnes mange utfordringer, ikke minst det faktum at avregulering er noe helt nytt for Norge. Jeg skal ikke legge skjul på at 11 måneders etableringstid for en hel togvirksomhet er ganske kort tid. Vanligvis er denne perioden mellom ett og to år. – Så dere har dårlig tid? – Vi må jobbe fort og effektivt.

Det avgjørende. – Dere skal trafikkere mange baner og har ambisjon om å levere et bedre produkt enn det Vy (før NSB) leverer – med et langt lavere tilskudd fra staten. Hvordan vil dere organisere arbeidet? – For meg er det viktig å ha mange mennesker som møter kundene. Vi skal være effektive og ha beslutningskraft på management-nivå, men det er ikke vi som møter kundene hver dag. De som kommer til å oppleve oss som selskap, vil dømme oss på hvordan vi håndterer alle kundemøtene. I bunnen for dette må basisproduktet fungere. Vi må se til at togene fortrinnsvis kommer og går i rute og at de er hele og rene. Men tog vil være forsinket også med oss.  Da handler det om hvordan vi takler denne situasjonen.  Med hvilken respekt møter vi kunden? Gir vi togpassasjerene den hjelpen de trenger? Det tror jeg vil avgjøre om SJ blir en bra aktør eller en mindre bra aktør i Norge.

Med hvilken respekt møter vi kunden? Gir vi togpassasjerene den hjelpen de trenger? Det tror jeg vil avgjøre om SJ blir en bra aktør eller en mindre bra aktør i Norge.

Thomas Silbersky, SJ-direktør

Nye konkurrenter. – Det har i sommer vært en liten vekkelse for toget. Ser dere noen trender framover? – Det vi ser, er at de kollektive reisene vil vokse. Delingsøkonomien kommer til å fortsette, og det er ingen tvil om at framtidens forbrukere vil være mer miljøbevisste enn i dag. Når det er sagt: Markedet for miljøvennlig togtrafikk vil lokke til seg nye aktører. Vi kommer til å få nye konkurrenter. Og spør meg ikke eksakt om hvem de kommer til å være om ti år. For det vet jeg ikke. Men jeg vet at vi må være beredt.  Framtidens transport blir garantert endret i løpet av de åra vi skal kjøre i Norge. Se bare på andre bransjer: Taxibransjen så ikke Uber før Uber var der.  De to største hotellvirksomhetene er i dag hotell.com og booking.com, og det så heller ikke de klassiske hotellvirksomhetene. Så det kommer garantert andre typer transporttilbud som du og jeg ikke ser i dag.

Fantastisk mulighet. – Mange etterlyser flere sovevogner? – Jeg tenker at nattog er en fantastisk mulighet. Togets konkurranseulempe – i både Norge og Sverige – er reisetiden. Hvis jeg kan sove på toget, kan jeg spare utrolig mye tid og samtidig anvende det transporttilbudet som er mest miljøvennlig. Når det er sagt, så ser vi at nattogtilbudet krever litt mer. Da skal du ha liggende kunder, og liggende kunder tar mer plass enn sittende kunder. Da må du bygge om tog og investere i nattog. Nattogprodukter tar derfor litt lengre tid å utvikle. Men også på dette området må vi samarbeide med andre aktører hvis kundene skal bli fornøyde, konkluderer SJ-direktør Thomas Silbersky.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.