Jernbanedirektoratet Jernbanemagasinet Arkiv Ny organisering Hvordan oppleves det egentlig å være fersk på norske spor i 2020?

Hvordan oppleves det egentlig å være fersk på norske spor i 2020?

Vi spurte Cathrine Elgin, administrerende direktør i Go-Ahead Nordic og Lena Angela Nesteby, kommersiell direktør i SJ Norge.

Cathrine Elgin, hvordan vil du beskrive oppstarten for selskapet? – Vi har holdt på i snart et år, og var først ut etter konkurranseutsettingen. Det merket vi. Oppstart vil alltid være krevende, men det ble mer enn forventet. Det gikk jo fra et statsmonopol til en konkurransesituasjon. Men selve oppstarten gikk på skinner med tilfredse kunder og ansatte, og godt samarbeid med fagforeningene. Hvordan har koronaåret påvirket dere? – Vi mistet nesten alle kundene over natten, så verden ble vanskelig. Men det er den jo blitt for alle. Som definert samfunnskritisk virksomhet måtte vi holde tog i gang selv om kundegrunnlaget forsvant, og det har gitt oss betydelige tap. Vårt viktigste fokus er imidlertid smittevern, og der synes jeg våre medarbeidere har vært utrolig flinke. Til å informere, guide og hjelpe våre reisende.

Vi skal være frampå, vise hva vi kan tilby og få folk til å reise med tog igjen.

Cathrine Elgin, administrerende direktør i Go-Ahead Nordic

Hvordan har dere konkret håndtert smitteproblematikken? – Vi har fokusert på godt smittevern både for ansatte og kunder, og forholdt oss til myndighetenes veileder. Vi har intensivert renholdet om bord og delt ut masker til personalet. Vi har begrenset kapasiteten, men det ble myknet opp igjen etter sommeren for reiser på under én time. Vi forsøker etter beste evne å følge myndighetenes råd.   Har kompensasjonsordningene truffet godt? – Vi er veldig takknemlig for kompensasjonen vi får, den har vært helt avgjørende. Akkurat i mars opplevdes det litt tungt og ensomt fordi vi var eneste kommersielle aktør på den tiden. Vi var utålmodige, men føler vi har hatt en konstruktiv dialog med Jernbanedirektoratet, Samferdselsdepartementet og den politiske ledelsen.

Hva slags respons får dere fra de reisende? – Jeg er imponert over hvordan de aller, aller fleste av våre reisende har taklet situasjonen. De forsøker, som oss, å forholde seg til alle retningslinjer. Det er ikke vanskelig å forstå at noen blir skuffet når et tog må innstilles, at det går færre tog eller at kafeen ikke lenger har vanlige menyer. Men stort sett opplever jeg at vi møtes med forståelse. Hva har vært mest gledelig i tiden fra oppstart? – Vi fikk med oss en fantastisk gjeng fra Vy ved virksomhetsoverdragelsen, pluss noen nye. Ellers tror jeg det mest gledelige ligger foran oss, når viruset ikke lenger er noen trussel. Vi gleder oss til å samle de ansatte, bygge vår egen kultur. Vi ser veldig fram til full, normal produksjon. Jeg er veldig spent på hvordan reisevanene blir påvirket på sikt. Vi skal være frampå, vise hva vi kan tilby og få folk til å reise med tog igjen. Endringer i hele transportsektoren er avgjørende for at Norge skal nå sine klimamål, og vi har derfor ikke noe valg: Vi må lykkes med å få flere til å kjøre miljøvennlige tog.

Lena Angela Nesteby, hvordan vil du beskrive oppstarten for selskapet? – 8. juni gikk helt i henhold til plan om vi holder koronasituasjonen utenfor. Vi overtok jo i en periode med begrenset produksjon og andre forutsetninger, som vi måtte forholde oss til. Det er krevende å overta i løpet av en natt, så omprofilering av alt materiell har vi tatt etter hvert. Vi hadde hundre prosent av det kjørende personellet fra Vy med oss fra start, og hadde et veldig godt samarbeid med Vy den siste tiden før overtakelsen. Jeg vil gjerne rette en stor takk til dem. Ellers kan jeg nevne at vi veldig raskt økte kapasiteten på nattogtilbudet på Dovrebanen, og de har mer eller mindre vært utsolgt i flere perioder.   Hvordan har koronaåret påvirket dere? – Vi har drevet opplæring av medarbeiderne i godt smittevern, og har bare kunnet fylle halvparten av kapasiteten på fjerntogene. Vi kunne ha solgt mange flere billetter i sommer, for alle skulle jo feriere i Norge, og våre strekninger var veldig populære. Fra 13. desember vil vi kunne fylle togene noe bedre takket være ny funksjonalitet fra Entur, som gjør det mulig å selge flere billetter.  

Det er bedre ordninger her enn i Sverige. Det gjør at vi kan opprettholde rutetilbudet og sikre trygge arbeidsplasser.

Lena Angela Nesteby, kommersiell direktør i SJ Norge

Hvordan har dere konkret håndtert smitteproblematikken? – Vi har informert kundene, forholdt oss til de generelle smittevernreglene, delt ut antibac-servietter og montert dispensere i togene.  I tillegg har vi digitalisert menyene våre og vi har sørget for at de ansatte får utdelt munnbind og at de har et eget toalett ombord reservert for seg. Har kompensasjonsordningene truffet godt? – Ja, de har truffet godt. Jeg er positivt overrasket. Det er bedre ordninger her enn i Sverige. Det gjør at vi kan opprettholde rutetilbudet og sikre trygge arbeidsplasser.

Hva slags respons får dere fra de reisende? – På lokaltogene i Trøndelag får vi noen negative reaksjoner når togene oppleves for fulle. Fra fjerntogpassasjerene får vi mange hyggelige tilbakemeldinger, og de opplever det jo som behagelig med god plass på toget og betryggende med andre gode smitteverntiltak. Et område vi må bli flinkere til å håndtere, er buss for tog. Hvordan vi takler avvik er viktig for kundene våre, og vi jobber med forbedringer, som vi håper de reisende raskt vil merke. Hva har vært mest gledelig i tiden fra oppstart? – Det er veldig positivt at alle togene går, at vi har full drift. Jeg er veldig glad vi slipper permitteringer og innstillinger. Dessuten er det gøy å være med på noe nytt, bli utfordret. Jeg kommer fra Flytoget, og dette er jo mye større og mer komplisert.