Jernbanedirektoratet Jernbanemagasinet Arkiv Gods Konkurranse har vært avgjørende

Konkurranse har vært avgjørende

Posten og Bring sender 80 prosent av godset mellom de store norske byene med tog. Leder for linjetrafikken, Inge Seljeset, mener konkurransen mellom togselskapene har vært avgjørende for å kunne opprettholde den høye andelen på jernbane.

Tore Holtet

– Det er mange av oss som brenner for gods på bane. Vi har skoa på hver dag, sent og tidlig, og vi snakker kundene over i tog! Inge Seljeset har et glødende engasjement for å oppfylle Posten og Brings mål om at 8 av 10 langdistansetransporter for bedriftsmarkedet skal foregå på skinner. Og så langt har postkonsernet lykkes, selv om omfanget av gods på bane varierer på de ulike jernbanestrekningene.

ENGASJERT: Inge Seljeset har et glødende engasjement for å oppfylle Posten og Brings mål om at 8 av 10 langdistansetransporter for bedriftsmarkedet skal foregå på skinner.

Tåler ikke avgifter. Seljeset legger likevel ikke skjul på at jernbanen står i en stadig tøffere konkurranse mot bilen. For godstransporten er dette forsterket ved at det er åpnet for inntil 25,25 meter lange modulvogntog. – Jeg er betenkt over lønnsomheten til togselskapene. De må lykkes hvis vi skal lykkes med gods på bane. Dette er en utfordring som gjelder hele bransjen. Og hvis det innføres kjøreveisavgifter på bane, vil det åpenbart være et steg i feil retning. Derfor er jeg glad for at regjeringen i sin nye plattform har signalisert at dette spørsmålet skal tas opp til ny vurdering, sier han.

Togselskapene er blitt langt mer produktive og profesjonelle.

Inge Seljeset, leder for linjetrafikken i Posten og Bring

Egen beredskap. – Vi må bli flinkere til å framsnakke toget, sier Seljeset, som gleder seg over å kunne ta i bruk Brings nye logistikksenter på Alnabru. Her sitter det mennesker natt og dag for å overvåke all godstrafikk. Et eget beredskapssystem er opprettet for effektivt å kunne håndtere avvik, enten det gjelder snøutfordringer om vinteren, flom om våren, solslyng om sommeren eller løv på skinnegangen om høsten. For å lykkes med kvalitet i leveransen til kundene, teller hver eneste time når togtrafikken står. Seljeset framhever at mye er blitt bedre de siste årene. Også fordi togtjenestene er blitt mer strukturerte og standardiserte enn før. Milepæl. – Togselskapene er blitt langt mer produktive og profesjonelle, understreker han og minner om at Posten og Bring gjorde noe viktig i 2010: – Vi var da med på å legge til rette for konkurranse på bane gjennom å tildele volum til en ny aktør, nemlig Cargolink. For oss var dette en milepæl. Sett i ettertid var det en helt avgjørende beslutning. Da Cargolink valgte å avvikle, kom det inn en ny stor nordisk aktør i Green Cargo. Det har også vært sunt. Så for oss har konkurransen utelukkende vært positiv. Og: CargoNet skal berømmes for å ha tatt den nye utfordringen på en god måte.  Skal vi lykkes videre, må både togselskapene, vi og infrastruktureier stadig forbedre oss for å kunne fortsette denne positive utviklingen.

Kvalitet hver dag. – I Nasjonal transportplan for 2018-2029 ligger det inne en godssatsing på ikke mindre enn 18 milliarder kroner. Hvordan vurderer du denne? – Det er gledelig med gode ambisjoner, men disse står dessverre ikke i forhold til hvordan vi jobber med kundene våre. Våre kunder opererer med ett- til treårsavtaler. Hva som eventuelt skal skje mot 2030, blir mindre interessant. For oss handler det om å levere kvalitet hver dag, hver måned og hvert år. Det er det vi blir målt på av kundene, og det er faktisk kundene som betaler for gods på bane. Dette budskapet har flere myndighetspersoner og bransjen i større grad tatt innover seg, men det kan likevel ikke bli sagt ofte nok.

Enkle grep! – Hva slags godstiltak ønsker du deg? – Enkle grep! Det gjelder å være god til å prioritere midlene slik at en oppnår både kortsiktige og det jeg vil kalle mellomlangsiktige effekter. Selvfølgelig er det viktig med langsiktige planer, også. Men de har ingen som helst betydning hvis ikke kundene lenger er der. For hvis vi mister kundene på veien, blir det krevende å snakke om gods på bane i et langt tidsperspektiv. Eksemplet Trondheim. Seljeset trekker fram strekningen Oslo-Trondheim som ett eksempel: – Dovrebanen og Oslo-Trondheim er blitt en utfordring på grunn av lang kjøretid. Et godstog til Trondheim bruker 10-12 timer mens vi kjører på åtte timer med bil, inkludert 45 minutters hviletid. I tillegg har samlasterne lokalisert sine terminaler sør for Trondheim. Derfor ba vi om en forholdsvis rimelig terminalløsning like i nærheten, på Heimdal og Heggstadmoen. Vi ba ikke om en ny terminal lenger sør, på Torgård, til fems-seks milliarder kroner. Nå kommer det forhåpentligvis en løsning på Heimdal, og det betyr kanskje at vi kan greie å opprettholde dagens nivå, sier leder for linjetrafikken i Posten og Bring, Inge Seljeset.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.