Her er kundenes nye ambassadør

Den nye direktøren for persontrafikkavtaler i Jernbanedirektoratet har store ambisjoner om å gjøre hele jernbanen mye mer kunderettet.

Siv Dolmen

– Alle har en kunde, mener Hans Henrik Kristensen og presiserer at han snakker om kunder i overført betydning: – En eller annen er jo mottaker av de tjenester og oppdrag vi utfører. Tenker vi sånn, skjer det noe spennende! Jernbanemagasinet møter den nye direktøren for persontrafikkavtaler i Jernbanedirektoratet; mannen som nå sitter i førersetet for den omstridte konkurranseutsettingen av persontrafikken på norske skinner.

Hans Henrik Kristiansen

Aktuell: Ny direktør for persontrafikkavtaler i Jernbanedirektoratet.

Bakgrunn: Har vært organisasjonssjef, driftsdirektør, direktør for teknikk og sikkerhet i Flytoget AS, hvor han også har fungert som adm. direktør i to perioder. Tidligere hadde han flere lederjobber i Hydro Aluminium.

Før han tiltrådte i begynnelsen av oktober, hadde han 18 år bak seg som leder i Flytoget – et selskap som kundene elsker. Gang på gang har nemlig Norsk Kundebarometer kåret Flytoget til et av de aller mest populære selskapene i Norge.  – Suksessen har ikke kommet av seg selv. Det skal jeg love deg, sier Kristensen, som ikke nøler med å gi mye av æren til sin toppleder de første åra: Berit Kjøll. Det var under hennes ledelse at fundamentet for det norske jernbaneeventyret ble bygget. Selskapet ble som kjent skilt ut fra NSB, og har de siste åra hevdet seg imponerende i konkurranse med sitt tidligere morselskap.

MORSOMT: –  Det er morsomt å bytte jobb i voksen alder. Det er det virkelig!

Bratt læringskurve. Hans Kristensen er drammenser på sin hals, og han minner oss på hva som en gang var mantraet i hjembyen: «Kom deg inn i jernbanen, så er du sikret.» I tillegg til at Drammen var et sentralt knutepunkt for jernbanen, var jernbaneverkstedet på Sundland den virkelig store arbeidsplassen. Men unge Kristensen så ikke for seg et NSB-liv i hjembyen. Som nyutdannet økonom fra BI rettet han blikket mot det private forretningslivet. I en alder av 25 år ble han tilsatt som distriktssjef for et utvalg av Narvesens kiosker. – Her skulle jeg fortelle drevne damer – med et langt yrkesliv bak seg – hvordan de skulle gjøre jobben sin. Det var en interessant erfaring, bemerker han og ler. – En bratt læringskurve, kan du si. Jeg fikk i alle fall en rask overgang til voksenlivet! Da han senere ble tilbudt framskutte posisjoner, nølte han mer enn en gang før han lot seg overbevise av støttende toppsjefer.

Jernbanedirekto­ratet må finne balansen mellom å være kravstiller og medspiller

Hans Henrik Kristensen, ny direktør for persontrafikkavtaler i Jernbanedirektoratet

Ville ikke til NSB. Kristensen har vært sjef i hele sitt yrkesliv. På 90-tallet i Hydro Aluminium. Her begynte han som personalsjef for så å bli produksjonssjef for valseverket i Holmestrand.  Etter hvert ble han ble kalt inn til hovedkontoret i Oslo, og derfra ble han sendt ut som «ryddegutt» i flere av Hydros fabrikker. Det gjorde at det i 1999 dukket opp et nytt jobbtilbud – i NSB. –  Jeg svarte at dette ikke var noe jeg så for meg, innrømmer Kristensen i dag. Men da han fikk høre at det handlet om å etablere det som i dag er Flytoget, takket han ja. I januar 2000 tiltrådte han som organisasjonssjef i daværende NSB Gardermobanen AS og ledet omstillingen «fra forvaltning til forretning» og «fra prosjekt til drift.»

Hans Kristensen bygde opp driftsorganisasjonen til Flytoget AS, og siden har han vært både driftsdirektør (det het egentlig servicedirektør fordi Berit Kjøll ville framheve viktigheten av å tenke service) og direktør for teknikk og sikkerhet. I to perioder har han også fungert som administrerende direktør. Og da Flytoget etablerte en prosjektorganisasjon for å delta i den store konkurransen om å kjøre på flere norske spor, ble Kristensen satt til å lede det arbeidet. Flytoget var det første selskapet som ble prekvalifisert – før styret bestemte at Flytoget ikke skulle delta, i alle fall ikke i den første konkurransen.

Tre kjappe

Hvordan kommer du til og fra arbeid? Jeg pendler med tog. Tidligere kunne jeg gå på et nesten tomt flytog i Drammen og gå av på Oslo S, der de fleste kundene kommer på. Nå trenger jeg heller ikke bry meg om rutetabellen, som NSB-pendler; togene går jo hele tiden.

Du er også opptatt av konkurranse på fritida? Ja, jeg spilte elitebandy i 18 år. Nå har jeg det moro sammen med veteraner i Drammen Bandy. Men når vi får på oss skøytene, da er det alvor!

Hva gir deg energi? Familie gir meg energi. Jeg følger opp to gutter som spiller fotball. Vi har nettopp fått en valp, og jeg har verdens flotteste samboer!

Felles mål. En bred jernbanebakgrunn og fersk konkurranseerfaring gjorde at Kristensen ble inspirert da han forsto at den nye direktørstillingen i Jernbanedirektoratet var ledig. Etter fire-fem intervjuer var jobben hans. – Det er morsomt å bytte jobb i voksen alder. Det er det virkelig! utbryter han og gleder seg over at han er blitt så godt mottatt, og han stråler: – Her er masse flinke folk. Det er litt gründerånd her, og det er moro. Kristensen registrerer at flere mennesker og selskaper ennå strever med å finne sin posisjon nærmere to år etter at det nye jernbanesystemet ble etablert. Den nye direktøren er glad for at hans nye toppsjef har etterlyst felles mål for hele sektoren. – Et mål må være målbart, og det må være mulig å nå. Og det er noe organisasjonen – og sektoren – må være omforent om. Når statsråden sier at hensikten med jernbanereformen er å skape en stadig bedre hverdag for de reisende, må vi bryte ned hans visjon i konkrete mål og for eksempel spørre oss: Hvor mange togreisende skal vi ha i 2025? Og da må vi utfordre alle aktørene i sektoren på det.

Å lykkes sammen. Kristensen er opptatt av å tydeliggjøre rollene til alle som i dag utgjør norsk jernbane: – I og med at jernbanesektoren blir mer fragmentert og flere operatører kommer til, er det behov for et direktorat som gis myndighet til å utøve sektorstyring. Fremdeles opplever mange at de jobber i motvind. Slik kan vi ikke ha det. Vår felles jobb er å få mer tog for pengene, at toget tiltrekker seg flere passasjerer til lavere kostnad for det norske samfunnet. Da må vi lage systemer der vi unngår omkamper og unødvendige konflikter. Selvfølgelig er det sånn at alle ønsker å lykkes hver for seg. Vår jobb er å sørge for at alle lykkes, både hver for seg og sammen.

Vår jobb er å sørge for at alle lykkes, både hver for seg og sammen

Hans Henrik Kristensen, ny direktør for persontrafikkavtaler i Jernbanedirektoratet

Kravstiller og ressurs. – Tror du konkurranseutsettingen av persontrafikken blir en suksess? – Ja, brukt på rett måte blir det en suksess. Konkurranse for konkurransens skyld er helt feil. Men: Konkurranse fungerer når du har et potensial til å drive virksomheten mer kunderettet; flere kunder og bedre kostnadsutnyttelse. Resultatet av konkurransen om den første trafikkpakken tyder på at dette er mulig. Nå må vi lage gode oppfølgingsverktøy og etablere en god samarbeidsplattform slik at nye operatører får tilstrekkelig drahjelp. – Når avtalen er skrevet, er det ikke bare å lukke boka og tro at ting går av seg selv i åtte år. Sånn er ikke verden. Jernbanedirektoratet må finne balansen mellom å være kravstiller og medspiller. Det er en rolle direktoratet må arbeide for å etablere overfor alle aktører i sektoren.

Mye å lære. – Det tegnes flere skremmebilder som følge av mer konkurranse? – Jeg ser noen mener at vi tiltrekker oss profittjegere som kun vil maksimere fortjeneste, men jeg mener vi må snu på det: Her kommer det inn aktører som har erfaring fra betydelig mer kompleks jernbanedrift enn det vi har i Norge. – Det er klart vi har mye å lære. Jeg tror læringselementet blir undervurdert. Når noen sier at sikkerheten settes i spill, underforstått at man vil tenke profitt og dermed redusere på kravene, da vil jeg si: Ikke tale om! Dette er ikke riktig! Sikkerheten er ikke gjenstand for konkurranse, og passasjerenes sikkerhet vil alltid ha høyeste prioritet. Det er helt avgjørende når vi i enda større grad setter kunden i sentrum, konkluderer direktør Hans Henrik Kristensen.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.