Jernbanedirektoratet Jernbanemagasinet Arkiv Gods – Vi bruker jernbane så mye vi kan

– Vi bruker jernbane så mye vi kan

Trident Juncture har vært en gigantisk logistikk- og transportøvelse. Jernbanen har spilt en sentral rolle under den største NATO-øvelsen i Norge på flere tiår.

Njål Svingheim

På store deler av Østlandet og i Trøndelag har den største NATO-øvelsen i Norge på flere tiår vært en del av hverdagen denne høsten. Selv om selve øvelsen der øvingsstyrkene sto opp mot hverandre bare varte et par ukers tid, var transport- og logistikkdelen langt større. – Vi har egentlig vært på øvelse helt siden begynnelsen av september, forteller major Henning Richardsen og stabssersjant Anders Estenstad. Richardsen er seksjonssjef for Transportkontrollseksjonen ved Forsvarets transportskole.

– I forbindelse med øvelse Trident Juncture har vi for første gang organisert alt av transportarbeid på terminaler og havner, flyplasser, vei og jernbane sammen, forteller Richardsen. Når vi vet at hele 53 000 mennesker fra så å si alle NATO-land og også Sverige og Finland har kommet til øvelsesområdet med alt sitt utstyr, våpen og kjøretøy, så kan vi ane dimensjonene på det hele. Jernbanetransport er revitalisert.  – Forsvaret har siden rundt 2010 tatt opp igjen bruken av jernbane, forteller Richardsen. Utover på 1990-tallet og første del av 2000-tallet forsvant nesten all bruk av jernbane, men dette er nå kraftig endret.

Øvelse Trident Juncture

  • Største militærøvelse i Norge siden 1980-tallet
  • 53 000 soldater fra mer enn 30 land
  • Berørte særlig Trøndelag, Hedmark, Oppland og Østfold
  • Øvelsen omfattet også det gjeninnførte totalforsvaret (herunder jernbane)
  • Jernbanetransport foregikk særlig fra terminaler i Trøndelag og Østfold
  • 27 havner, flyplasser og jernbaneterminaler var i bruk

– Vi bruker jernbane så mye vi kan. Forsvaret har egne jernbanevogner der de tyngste stridsvognene av typen Leopard kan kjøres på og fraktes over lange avstander. Dette er så store, brede og tunge kjøretøy at det krever større ressurser å flytte dem på veg. Men vi bruker også jernbanetransport ved forflytning av en rekke andre typer beltegående og hjulgående kjøretøy, forteller Anders Estenstad. Han jobber særlig med mottaket av de internasjonale styrkene. – Når skipene ankommer, har vi en mottaksorganisasjon klar. Under øvelsen har den nordlige delen vært norskledet og den sørlige delen amerikanskledet. Likevel er alt dette samordnet. Dette gir veldig god trening i både selve utførelsen av transportene og ikke minst i samarbeid og samhandling, sier Estenstad.

Vi har brukt jernbanen så mye som mulig for å avlaste veinettet

Henning Richardsen, major ved Forsvarets transportskole

Totalforsvaret. Jernbanen inngår som en viktig del av totalforsvaret, og oppgavene er nøye avstemt. – Vi i Forsvaret har et utstrakt samarbeid med både togselskapene og med Bane NORs folk for å få dette til å gli, understreker Henning Richardsen. – Vi planlegger og leder laste- og losseoperasjonene, men det er jernbanens folk som står for alt av jernbanesikkerhet. Det inkluderer også ettersyn og sikring av lasten.

GODE ERFARINGER: Henning Richardsen (t.v.) og Anders Estenstad har gjort seg verdifulle og gode erfaringer for Forsvaret med bruk av jernbane i stor skala i høst.

– Hvilke erfaringer har dere gjort dere? – Vi har brukt jernbanen så mye som mulig for å avlaste vegnettet. Også jernbanen har noen tyngde- og lengdebegrensninger, men i det store og hele har det fungert godt. NATO har egne standarder og prosedyrer for hvordan jernbanetransporter skal gjennomføres, og vi ser at planverket også fungerer i praksis og i stor skala. – Det er nytt for oss å foreta en slik storskalaøving som dette, og erfaringene vi høster er verdifulle. En annen stor fordel med jernbanetransport er at det er veldig lett å kontrollere. Vi vet alltid nøyaktig både hvor transportene befinner seg og at hele transporten er med, smiler Richardsen.

Materiell. Forsvaret eier altså et antall egne godsvogner for militærtransportene. I tillegg leies det inn vogner fra togselskapene ved behov. Det er også et større antall utenlandske vogner i bruk under øvelsen. Forsvaret har nå en rammeavtale med Grenland Rail for de norske transportene, men flere andre togselskaper, blant andre CargoNet, har oppdrag med å trekke militærtog for andre nasjoner sine styrker. Dessuten har det ankommet direktetog med tungt materiell fra både Mellom-Europa og fra de andre nordiske landene. – I Norge har vi nå fornyet våre mobile lasteramper slik at vi er mer fleksible på hvor vi kan laste og losse kjøretøyer, forteller Henning Richardsen. De mobile rampene er i bruk denne høsten. I tillegg er det flere havner og terminaler både i Sør-Norge og i Trøndelag som har hatt mye aktivitet både før og etter selve øvelsen.

HELL: Norske Leopard stridsvogner kjøres om bord på jernbanevogner på Hell stasjon.

– På Røros har vi for eksempel etablert en ny midlertidig rampe for av- og påkjøring. Røros er kanskje det stedet der vi har vært mest synlige i bybildet. Derfor har vi forsøkt å informere ekstra godt i nærmiljøet der. Røros-terminalen har vært en ekstra test i seg selv siden dette også var et sentralt område i forhold til de aktive operasjonene. I tillegg er det for øvrig gjort permanente utbedringer på terminalene på Rolvsøy, Rena og Hell i forkant av Trident Juncture, sier Richardsen. Den første delen av november var den mest hektiske for selve feltøvelsen under Trident Juncture, men logistikk- og transportøvelsen varte i mange uker før og etter dette. Nå skal øvelsen oppsummeres, men det er helt klart at Forsvaret er på sporet som aldri før. Bokstavelig talt.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.