Jernbanedirektoratet Jernbanemagasinet Arkiv Gods Nesten som en master­­grad i teamarbeid

Nesten som en master­­grad i teamarbeid

I løpet av fire togfrie uker i august og september tok Bane NOR store skritt med byggingen av nye dobbeltspor gjennom Eidsvoll og Stange.

ØYSTEIN GRUE

– Det er nesten som en mastergrad i team-arbeid, mener prosjektsjef Rønnaug-Ingeborg Resset. Når togene stanser av hensyn til planlagte arbeider, kalles det «brudd» på jernbanespråket. I sommer var det slike lange arbeidsperioder både på Follobanen og i Drammen – før turen kom til strekningen mellom Gardermoen og Hamar i august–september. Den største jobben ble gjort i Eidsvoll, hvor de jernbanetekniske anleggene ved stasjonen ble bygget om og tilpasset det nye dobbelt-sporet. Samtidig er 4,5 km dobbeltspor tatt i bruk sørover fra stasjonen. Nå er ventetiden på møtende tog over, og trafikkavviklingen blir mer smidig og robust. Det blir langt færre forsinkelser for alle som reiser på strekningen. Dette forsterkes i oktober 2023 når resten av dobbeltsporet åpner nordover fra Eidsvoll stasjon og over den nye jernbanebrua ved Minnesund. Da reduseres dessuten reisetiden mellom Oslo og Hamar med inntil fire minutter. Enda større blir gevinstene i 2027 når dobbeltsporet er framme i Åkersvika. Puslespill Jobben på Eidsvoll innebar at 2750 aktiviteter måtte gjøres på begrensede områder i løpet av fire uker, mange av dem i en bestemt rekkefølge. Over fem hundre medarbeidere fra ulike entreprenører og leverandører jobbet skift, og en stor maskin-park var i sving. – Det er essensielt å starte planlegg-ingen tidlig, og i over ett år har vi hatt ukentlige møter hvor vi har tygd gjennom planene sammen med de involverte, forteller Resset. Jobbene som skal gjøres brytes ned i en rekke enkeltaktiviteter, og underveis i arbeids-perioden holdes daglige møter hvor alle aktører gjør rede for status. – Men det viktigste er at alle er innstilt på å trekke lasset i samme retning. Hvis de ulike entreprenørene og faggruppene ikke har forståelse for hvordan egne oppgaver påvirker totaliteten og de gjensidige avhengighetene, kan vi ikke lykkes, mener Resset.

ALT KLART: I løpet av de fire ukene med arbeid ble de jernbanetekniske anleggene på Eidsvoll stasjon bygd om. Nå går togene på dobbeltspor syd for stasjonen, og alt er klart til dobbeltsporet åpner videre nordover høsten 2023.

Jubel og glede Etter hvert som dobbeltspor og andre tekniske anlegg bygges ferdig, kobles komponentene til signal- og sikringsanlegget, som skal gjøre det 100 prosent trygt å kjøre tog. – Alt blir gjenstand for omfattende og systematiske sluttkontroller, og da kan det dukke opp feil som er krevende å lokalisere. Alt må være helt i orden før vi starter trafikken på ombygde anlegg. Her finnes ingen kompromiss, understreker Resset. Det kan dukke opp skjær i sjøen i tolvte time, selv om arbeidene er aldri så grundig planlagt og gjennomført. Denne gangen ble et testtog stående på en strømløs strekning i flere timer like før banen skulle gjenåpnes, men til slutt kunne alle puste lettet ut. – Etter å ha jobbet så lenge sammen mot et konkret felles mål, er gleden ved å lykkes nesten som å vinne et stort mesterskap. Da blir det klemmer, jubel og gledesscener, smiler Resset, som retter en stor takk til alle som har bidratt hos entreprenører, leverandører og i Bane NOR, både på Eidsvoll og andre steder. Hun vil også sende en stor takk til alle som har tatt buss for tog, og de som har organisert dette opplegget, og til naboene som har holdt ut med anleggsvirksomhet dag og natt i hele perioden. – Vi setter stor pris på denne tålmodigheten, som også er et viktig bidrag til moderniseringen av jernbanen, påpeker hun. Full fart Lenger nord, på de tre milene mellom Kleverud i Stange og Åkersvika ved Hamar, har arbeidet med dobbeltspor startet opp i år. Også her var det hektisk aktivitet i den togfrie perioden. Ved Kleverud ble det sprengt ut fjell for den nye traseen, og på Sørli har ei ny bru over det framtidige dobbeltsporet kommet på plass. Det er gjort omfattende masseutskifting i nordenden av Stange stasjon, og en midlertidig anleggsundergang er lagt inn under sporet. I den samme perioden ble det det bygd søyler ute i sporområdet for den nye Espern bru på Hamar, samtidig som anlegget for togenes kjørestrøm ble ombygd og tilpasset den nye brua. Espern bru skal stå ferdig sommeren 2023 som et samarbeid mellom kommunen, Bane NOR, Bane NOR Eiendom og Espern Eiendom. Brua vil gi tryggere og bedre tilgang til strandsonen, bidra til å knytte byen sammen og legge til rette for byutvikling.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.