Jernbanedirektoratet Jernbanemagasinet Arkiv Gods Ny tunnel gir økt kapasitet på Ofotbanen
Brevikbanen ved Heistad

Ny tunnel gir økt kapasitet på Ofotbanen

En over 800 meter lang ny tunnel gir økt kapasitet og bedre punktlighet på Ofotbanen. Enda et nytt kryssingsspor – på Djupvik mellom Narvik og Straumsnes stasjoner – er nå ferdig. 

BaneNOR

De senere årene har alle mellomstasjonene på Ofotbanen (Bjørnfjell, Katterat, Rombak og Straumsnes) fått nye og lengre kryssingsspor. 1060 meter. Det nye kryssingssporet på Djupvik er 1060 meter langt, hvorav rundt 830 meter i en ny, enkeltsporet tunnel.  Dette blir heretter hovedspor (spor 1), mens det gamle sporet ute i dagen beholdes som spor 2 og brukes ved kryssinger. Kryssingssporet er tilrettelagt for samtidig innkjør av 750 meter lange tog. Ved tunnelpåhugget i øst er det etablert et 30 meter langt rasoverbygg, og det er også bygget et nytt stikkspor og lagerareal for Bane NORs driftsavdeling. Dette gir bedre muligheter for hensetting av materiell, samt av- og pålasting av pukk, skinner og sviller. 300 millioner. – Vi er veldig fornøyd med å komme i mål med det nye sporet i god tid før ruteendringen i desember, sier prosjektsjef Stein-Hugo Steffensen i Bane NOR i Narvik. –Internt hadde vi et mål om å bli ferdig tidlig på høsten, men noen skjær i sjøen har det vært i innspurten. Derfor var det ekstra godt å se det første toget passere gjennom den nye tunnelen den 8. november, sier Steffensen. Entreprenør for grunnarbeidene har vært Leonhard Nilsen & Sønner AS (LNS), mens Torpol Norge AS har kontrakten for de jernbanetekniske arbeidene. Det samlede kostnadsoverslaget for prosjektet er på om lag 330 millioner kroner.