Jernbanedirektoratet Jernbanemagasinet Arkiv Gods Rett fra toget til butikkhyllene
Godstog 5784 ved Nordvika mellom Bodø og Fauske

Rett fra toget til butikkhyllene

Godsveksten på Nordlandsbanen fortsetter. Siste skudd på stammen er dagligvarekjeden Coop som nå sender dagligvarene med tog til Bodø før de havner i butikkene.

Njål Svingheim

– Det setter selvsagt store krav til at vi leverer tog i rute, sier terminalleder Idar Andreassen i CargoNet i Bodø. Fra å være en terminal med negativ utvikling for få år siden, er utviklingen snudd på terminalen i Bodø. Veldig my omlasting for godsmengdene som skal lengre nordover skjer i Fauske, men i løpet av de siste to årene har det vært en stadig økning også på Nordlandsbanens endestasjon i Bodø.  – Bodø har egentlig vært nedprioritert som godsterminal etter at båtruten til Tromsø og Alta forsvant i 2012, sier Idar Andreassen. Men nå har det altså snudd og det skjer utvikling og forbedring av terminalen som følge av økende godsmengder.  ERTMS gir bedre terminal Selv om det nå blir en utsettelse av innføringen av ERTMS på Nordlandsbanen, vil dette nye felles europeiske signalsystemet komme så snart som mulig. Det betyr også at stasjonene må tilrettelegges for dette og i Bodø betyr det bedringer på terminalen.  – Ja, vi er glade for at det samtidig vil gjøre selve terminalen vår mer effektiv. Vi får både lengre lastespor, direkte innkjøringsspor til terminalen og et hensettingsområde som i sum gjør driften vår enklere og mer effektiv, forteller Andreassen. CargoNet kjører nå tre togpar i døgnet til og fra Bodø, mens det fjerde toget snur på Fauske. Det er planer for ytterligere et togpar på Nordlandsbanen og i tillegg er det flere operatører som jobber med planer for å kjøre godstog på strekningen.  – Vi er spente på hva slags ruter det blir mulig å få til for alt dette, for det er ingen tvil om at kapasiteten på hele strekningen blir en utfordring, sier terminallederen. 

ERTMS-SKILTENEhar begynt å komme på plass i Bodø. Her kommer det nye sporet som gjør det mulig å kjøre godstogene rett inn på terminalen, sier terminalleder Idar Andreassen i Bodø.

Må være punktlig Alf Helge Skog er lokfører i CargoNet og skal kjøre et fullsatt tog 5784 sørover.  – Det er klart det er veldig motiverende for oss som kjører togene at vi leverer et transportprodukt som er etterspurt. Siden vi i så stor grad kjører dagligvarer som skal rett ut i butikkene så er det avgjørende at vi kommer fram når vi skal. Eierskapet vårt til å få fram togene i rute er økende og tilsvarende blir det jo litt frustrasjon når ting ikke går som det skal, smiler Skog, og fortsetter:  – Men punktligheten er gjennomgående god, og vi føler at kundene er fornøyde. Vi har veldig få tilfeller med store avvik på Nordlandsbanen. Godstogene kommer og går når de skal. I vår har vi slitt litt i en periode med å ha nok lokomotiver, men vi håper dette nå løser seg. Jeg er likevel veldig spent på hvordan innføringen av ERTMS kommer til å gå. Jeg håper innføringen av trafikkavviklingen går som den skal, selv om det nå blir en utsettelse av oppstarten.  Hele forskjellen Det er togparet 5781 og 5784 som er hele forskjellen for terminalen i Bodø. Det er de togene som frakter dagligvarene for Coop nordover og de samme vognene fylles med fersk fisk sørover. Togparet kom i gang høsten 2021, først med noen avganger i uka, men fra i vinter har det gått hver dag. Alle godstogene på Nordlandsbanen har inn- og utsetting av vogner på Fauske, men 5781/84 er det togparet som har flest containere og semihengere helt til og fra endestasjonen.  Ved at dagligvarekjeden Coop også nå tar toget på Nordlandsbanen bruker alle de store aktørene i vareforsyningen jernbanen. Grossisten ASKO startet som kjent med full omlegging til bane i 2020 med oppstarten av det såkalte ASKO-toget. ASKO har ikke kjørt en eneste lastebil over Saltfjellet etter at de la om til tog. 

Det er klart det er veldig motiverende for oss som kjører togene at vi leverer et transportprodukt som er etterspurt.

Alf Helge Skog
LOKFØRERAlf Helge Skog synes veksten i godstrafikken på Nordlandsbanen gjør jobben mer spennende.

Store planer Det er store utviklingsplaner for mer godshåndtering knyttet til terminalen og havna i Bodø. Rederiet Odin Group har kommet langt med å legge planer for en ny båtrute til Tromsø.  – Vi jobber nå med å konkretisere planene, forteller Robert Mehlum i Odin Group. Oppstarten av båtruten avhenger av tilstrekkelige godsmengder som egner seg for sjøveien videre nordover. Bodø Havn arbeider med store planer for utvikling, blant annet slik at det blir en enklere omlasting fra bane til båt uten at godset må ut på offentlig vei. Disse planene skal opp til politisk behandling i Bodø til høsten.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.