Jernbanedirektoratet Jernbanemagasinet Arkiv Ny organisering Samarbeid for bedre kollektivtilbud

Samarbeid for bedre kollektivtilbud

I Rogaland jobbes det for et mest mulig sømløst samspill mellom tog og buss. Byvekstavtalen gir et godt grunnlag for at flere kan velge bort bilen til sine daglige reiser.

Tiltakene på Nord-Jæren inkluderer ferdigstillelse av en 50 kilometer lang bussvei med 16 avganger i timen mellom de mest befolkede knutepunktene i fylket, sykkelveier, bedre veinett og bomringer rundt de mest trafikkerte stedene. Byvekstavtalen mellom staten, fylkeskommunen og kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg betyr åtte milliarder til kollektivfremmende tiltak. Målet er nullvekst i personbiltrafikken mot 2032.

Bærebjelkene.

Jærbanen og Bussveien blir bærebjelkene for kollektivtrafikken på Nord-Jæren. Der toget er ypperlig egnet for å transportere et stort antall passasjerer raskt fra A til B, dekker bussens fleksibilitet behovet for god flatedekning. Vi er opptatt av at tog, buss, sykkel og gange kobles sammen til et godt totaltilbud for de reisende.

Mange nye tiltak.

Byvekstavtalen legger til grunn at veksten i persontransporten skal tas gjennom kollektivløsninger kombinert med sykkel og gange. Løsningene som velges, må sikre økt framkommelighet og attraktive alternativer til privatbilen. I Stavangerregionen innebærer dette økt ruteproduksjon, fremkommelighetstiltak, bedre korrespondanser, mer miljøvennlig teknologi, fullstendig billettsamordning mellom buss og tog samt introduksjon av nye teknologiske løsninger for kundeinformasjon.

Vi klarer ikke å bli kvitt alle personbiler i en håndvending, men vi kan ha som ambisjon at flere opplever bil nummer to som overflødig. 

Positivt samarbeid.

Vi klarer ikke å bli kvitt alle personbiler i en håndvending, men vi kan ha som ambisjon at flere opplever bil nummer to som overflødig. Kanskje kan også selvkjørende busser snart fylle en rolle. I første omgang gjerne i en tilbringerrolle opp mot hovedtraseer for buss og tog. For å klare å få et best mulig samspill mellom transportmidlene, er vi avhengige av et godt samarbeid mellom aktørene. Det er derfor hyggelig å registrere det positive samarbeidet vi har fått til med det nye Jernbanedirektoratet.

Rolf Roverud,

styreleder Kolumbus AS

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.