Samarbeider om sikkerhet

De er i ferd med å bygge opp en samarbeidsarena der alle togselskaper møtes. Hensikten er å styrke sikkerheten på jernbanen.

Tore Holtet

Jernbanevirksomhetenes Sikkerhetsforening begynner å ta form, ikke minst etter at det har dukket opp flere togoperatører her til lands. Foreningen er opprettet etter krav fra Samferdselsdepartementet, og den skal først og fremst identifisere og løfte felles utfordringer. – Vi skal ikke erstatte det omfattende sikkerhetsarbeidet som allerede utføres på jernbanen, sier styreleder i foreningen, Gorm Frimannslund.

Med flere aktører trenger vi samhandlingsarenaer hvor det jobbes systematisk.

Gorm Frimannslund, administrerende direktør i Bane NOR

To grupper. Så langt har bransjeforeningen opprettet en kompetansegruppe og en sikkerhetsgruppe. I sikkerhetssjefgruppa sitter blant andre Jan Vetle Moen fra Go-Ahead. – Med flere aktører trenger vi samhandlingsarenaer hvor det jobbes systematisk. Ikke minst er det viktig at vi har en felles forståelse av lover og regler, mener Moen. Kompetansegruppa er nødvendig for å koordinere medlemmenes synspunkter inn mot styret for Norsk fagskole for lokomotivførere. – Vi ser at det det er behov for å utdanne mange lokførere framover og vil sikre at rekrutteringen er tilstrekkelig, sier Frimannslund.

Flere aktuelle temaer. Sikkerhetssjef Lars Fredrik Andersen i CargoNet har ti års erfaring med et tilsvarende samarbeid på svensk side. – Når alle foretakene snakker sammen og retter en felles henvendelse, har det større virkning enn når hver og en opererer for seg.  Aktuelle temaer framover kan være konsekvensene av Jernbanepakke 4 og den forestående innføringen av signalsystemet ERTMS. – Noen ganger er det også nyttig å snakke om hendelser, ikke minst for å lære av dem, mener Andersen. – I slike fora blir deltakerne oppfordret til å være mest mulig åpne, slik at vi sammen kan styrke sikkerheten, sier Frimannslund. Det er arbeidsgiverforeningen Spekter som er sekretariat for Jernbanevirksomhetenes sikkerhetsforening.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.