Jernbanedirektoratet Jernbanemagasinet Arkiv Gods Slik blir godstogene mer konkurransedyktige

Slik blir godstogene mer konkurransedyktige

Infografikk: Marius Hole

Dette er kjernen i Jernbanedirektoratets godsstrategi. Den er grunnlaget for det videre arbeidet med ny Nasjonal transportplan for 2022–2033. Strategien er basert på to ulike kostnadsrammer, på henholdsvis 10,7 og 16 milliarder kroner. I første seksårsperiode foreslår Jernbane­direktoratet å legge til rette for lengre godstog: 650 meter lange tog mellom Oslo og Trondheim, 600 meter lange tog mellom Trondheim og Bodø, og 740 meter lange tog mellom Oslo og Narvik via Sverige. Det innebærer at det forlenges eller bygges 16 nye kryssingsspor: seks på Dovrebanen, åtte på Kongsvingerbanen og to på Nordlandsbanen. Det planlegges også ulike kapasitetsøkende og effektiviserende tiltak for terminalene. Tilsvarende tiltak på Bergensbanen og Østfoldbanen er lagt inn i andre seksårsperiode. Jernbanedirektoratet ønsker å være en på­driver for økt automatisering og digitalisering for å stimulere til større lønnsomhet. Se prinsippene i Jernbanedirektoratets godsstrategien her

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.