Jernbanedirektoratet Jernbanemagasinet Arkiv Ny organisering Slik skal svenskene lykkes i Norge

Slik skal svenskene lykkes i Norge

Flere avganger, lengre tog og bedre service er noen av tiltakene SJ legger opp til som vinner av togkonkurransen i nord.

Øystein Grue

– Vi kalkulerer med en betydelig trafikkvekst allerede fra starten av, sier Thomas Silbersky, som har ansvaret for den internasjonale satsingen til Sveriges statlige togselskap. – I Sverige har jernbanen vært avregulert i 30 år, og de siste ti årene har vi virkelig hatt tøff konkurranse. Dette har gjort oss langt mer effektive. Vi er blitt tvunget til å jobbe aktivt for å få flere kunder. Med denne erfaringen i bunnen har vi stor tro på at vi skal lykkes i å få flere nordmenn til å reise med tog, sier Silbersky.

GLEDER SEG: Thomas Silbersky leder den internasjonale satsingen til SJ og gleder seg sammen med kommersiell direktør Lena Angela Nesteby til å utvikle det norske togtilbudet.

En femtedel av prisen. SJ Norge AS har fra juni neste år ansvar for togtrafikken på en tredjedel av det norske jernbanenettet: Dovrebanen, Rørosbanen, Raumabanen, Nordlandsbanen, Trønderbanen og Meråkerbanen. Gjennom en kontraktsperiode på 10,5 år skal selskapet trafikkere alle de nevnte strekningene for et statlig vederlag på totalt 1,24 milliarder kroner. Til sammenlikning får Vy utbetalt over 700 millioner kroner for å gjøre den samme jobben – for 2019.

I Sverige har jernbanen vært avregulert i 30 år, og de siste ti årene har vi virkelig hatt tøff konkurranse. Dette har gjort oss langt mer effektive.

Thomas Silbersky, SJ

– Vi skal betale om lag en femtedel av det vi i dag betaler for samme togtilbud, konstaterer jernbanedirektør Kirsti Slotsvik, men minner om at både SJ Norge AS og Vy Tog AS i praksis ble vurdert likt på kvalitet og oppdragsforståelse. På pris lå SJ 30 prosent under, selv om også Vy la seg på et helt annet prisnivå enn dagens. Silbersky er klar på at det skal være mulig å tjene penger på banene i nord.

TO PAKKER: Den første trafikkpakken i blått skal kjøres av Go-Ahead fra desember i år. Den andre i rødt skal kjøres av SJ med trafikkstart i juni neste år. Se mer detaljert beskrivelse av SJ-strekningene i faktaboksen under.

De sju SJ-strekningene

 • Fjerntog inkludert nattog på Nordlandsbanen mellom Trondheim S og Bodø
 • Fjerntog inkludert nattog på Dovrebanen mellom Oslo S og Trondheim S
 • Regiontog Saltenpendelen på strekningen Bodø – Rognan
 • Regiontog Trønderbanen på strekningen Lundamo/Melhus – Trondheim S – Steinkjer
 • Regiontog Raumabanen på strekningen Dombås – Åndalsnes
 • Regiontog Meråkerbanen på strekningen Heimdal – Trondheim S – Storlien
 • Regiontog Rørosbanen på strekningen Hamar – Røros – Trondheim S

Mulige nye tilbud

 • Jernbanedirektoratet har sikret seg retten til opsjon på flere tilbudsforbedringer. Disse er konkret nevnt:
 • Ny avgang hver vei Oslo S – Trondheim S mandag til fredag og søndag for jevnere frekvens på Dovrebanen
 • Ny avganger Trondheim S – Steinkjer slik at timesfrekvens utvides fra kl 19 til 23 på strekningen mandag – fredag
 • Dagens morgenavgang fra Stjørdal til Trondheim S forlenges fra Steinkjer
 • Fire nye avganger t/r lørdag og fem nye avganger t/r søndag mellom Lundamo/Melhus og Steinkjer.
 • Antall daglige avganger på strekningen Trondheim S – Hell – Storlien økes fra 2 til 3
 • Ekstra avgang t/r Røros – Hamar og dermed to-timers frekvens mandag til fredag
 • Ekstra avgang t/r Røros – Trondheim S for å skape et «lunsj til lunsj»-tilbud mandag til fredag
 • Ny avgang Mosjøen – Bodø lørdager

Tvunget til å tenke nytt. – Gjennom den norske konkurransen er vi virkelig blitt tvunget til å tenke nytt. Det går på alt fra hva slags mat vi skal tilby til hvordan vi kan sikre bedre mobil- og internettdekning, sier SJ-direktøren. Kommersiell direktør Lena Angela Nesteby utdyper: – Vi mener å ha funnet fram til et nytt og attraktivt matkonsept, og vi skal for eksempel installere nye kaffemaskiner, montere nye digitale skjermer og etablere egne lounger på stasjonene. Økt kapasitet i helger på Dovrebanen og doble togsett på både Dovre- og Nordlandsbanen er en annen del av satsingen. Fra desember 2021 er det duket for flere betydelige tilbudsforbedringer – med langt flere avganger. – Vi innser at Trondheim blir hjertet i vår virksomhet. Derfor oppretter vi et kontor med lokal trafikkledelse her, opplyser Nesteby.

Samme klima og geografi. Som oppdragsgiver har Jernbanedirektoratet satt minimumskrav til kundetilbudet på de enkelte strekningene, som for eksempel frekvens og antall avganger, hvor tog skal stoppe og hva en togbillett maksimalt skal koste. Dette for å sikre at togtilbudet blir minst like godt som i dag. Direktoratet kan også utløse opsjoner knyttet til mulige tilbudsutvidelser. – Vi er glade for at det også for denne trafikkpakken var sterk og god konkurranse, sier Slotsvik og legger vekt på at SJ allerede trafikkerer i Norge og er kjent med nordiske forhold. – Vi har langt på vei samme klima og geografi og mye av den samme arbeidskulturen, istemmer Silbersky. Han understreker at alle de rundt 250 Vy-ansatte som berøres, blir sikret arbeid i SJ med samme lønn og arbeidsvilkår.

Billetter og tog. Alle togselskaper som vinner anbudskonkurranser i Norge, forplikter seg til å inngå avtale med Entur AS, dette for å sikre at kundene skal kunne kjøpe billett til alle togavganger i Norge – uavhengig av hva slags operatør de reiser med.  Togselskapene er videre forpliktet til å leie togmateriell av statlige Norske tog AS, som anskaffer, eier og forvalter den norske togparken. Hensikten er å gi aktørene tilgang til togmateriell på konkurransenøytrale vilkår. Det forhindrer ikke at SJ kan dra nytte av eget togmateriell, som allerede er godkjent for bruk i Norge. – Vi ser fram til å utvikle nye togtilbud i ei tid der tog etterspørres mer enn noen gang. Og det er nå jobben begynner. Vi skal sørge for å ta godt vare på den tilliten vi er vist gjennom å vinne den andre norske togkonkurransen, forsikrer Thomas Silbersky.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.