Jernbanedirektoratet Jernbanemagasinet Arkiv Uncategorized Studentene strømmer til Lokførerskolen

Studentene strømmer til Lokførerskolen

I vår ble det kjent at Norsk fagskole for lokomotivførere hadde rekord i antall søkere. Alle togselskapene trenger flere lokførere, og ved årets opptak økte skolen antall studieplasser fra 120 til 148.

Øystein Grue

En fornøyd rektor, Kai Erik Jensen, har flere forklaringer på skolens popularitet: – Det grønne skiftet får mye oppmerksomhet, og lokførere og studenter har blitt opptatt av at jernbanen er en viktig bidragsyter. Dessuten er det behov for lokførere, og det er en kort utdanning til jobber med gode betingelser. Sist, men ikke minst, lyktes vi med digital markedsføring mot målgruppa, som er kvinner og menn i alderen 20-35.  

Det er behov for lokførere, og det er en kort utdanning til jobber med gode betingelser.

Kai Erik Jensen

Han er opptatt av å få inn flere kvinnelige søkere, for lokføreryrket er ikke som det var. Rå styrke er sjelden noe du trenger i denne jobben lenger. I vår var det 998 søkere, hvorav 115 kvinner. Ni kvinner av 148 totalt har blitt tilbudt studieplass høsten 2020 og våren 2021.  

Ser etter fagbrev.

Studentene har ulike bakgrunner, og mange har noen år i arbeidslivet bak seg før de finner veien til Lokførerskolen. Gjennomsnittsalderen ligger stabilt på rundt 32 år. – Vi har folk med fagbrev, studiekompetanse, piloter, sykepleiere og ingeniører, og vi leter spesielt etter dem med fagbrev innen eksempelvis elektro eller mekaniske fag. Det gir ekstrapoeng, forteller rektor.

I tillegg til å ha en teknisk forståelse, er det viktig å ha god simultankapasitet, og det er helt avgjørende å forstå at regler skal følges fordi sikkerheten må ivaretas. – Lokførerstudiet er i utvikling, og vi satser mer og mer på e-læring, simulatortrening og bruk av VR. På denne måten kan vi effektivisere opplæringen, forteller Kai Erik Jensen, som også vil understreke at skolen skårer høyt på tilfredshetsundersøkelser. Både lærerne og miljøet blir framhevet av studentene.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.