Vi må vite hvor vi skal

Ord som «fremtidsrettet» og «moderne» er fyndord som egner seg godt på powerpoints og i munnen på ambisiøse direktører. Men har vi egentlig definert hva disse ordene betyr for jernbanen?

Har vi klart for oss retningen? Og hvis vi ikke har et felles fremtidsbilde, har vi et felles mål? Nei og ja. Jeg er redd for at svaret er NEI på de fleste av disse spørsmålene. Utfordringen blir å stake ut kursen slik at vi ganske snart kan svare overbevisende JA. Heldigvis er vi flinke til å vise fram og skryte av det vi gjør. Men er det satt inn i en større sammenheng? Eller er det godt nok at vi tar i bruk nytt utstyr som kommer på markedet? Svaret mitt er ja for det «billige» og kortsiktige, men nei for det «dyre» og langsiktige.

Jeg ønsker at vi setter oss sammen og blir enige om retning, mål og felles fremtidsbilde

Kirsti Slotsvik

Teknologi og planer. Om vi konsentrerer oss om det siste, det dyre og langsiktige: Digitalisering og påfølgende teknologisk utvikling går i et stadig raskere tempo. Å tilpasse dette til jernbanens planlegging, finansiering og bygging – gjennom langvarige prosesser over årtier – er en stadig større utfordring. Er vi trygge på at vi legger nok fleksibilitet inn i utredninger, planer og gjennomføringsstrategier for å kunne ta inn endringer som kommer underveis? ERTMS og 5G. ERTMS kan være et slikt eksempel. Systemet er planlagt ferdig utbygd i 2034, om 16 år.  Er det nok fleksibilitet og dynamikk i planene til at en kan tilpasse utbyggingen til neste generasjoner av digitale hjelpesystemer? Den ferske nordiske samarbeidsavtalen om utvikling av 5G kan være en slik parallell prosess som kan endre forutsetningene for systemet. Et annet eksempel: Vi har laget en egen plan for mobildekning langs alle jernbanestrekningene i landet. Dette viser at det kreves tilpasningsevne og stor grad av fleksibilitet for å kunne svare ut behov på en annen måte enn en trodde bare for kort tid siden. Retningen. Jeg ønsker at vi – fra hvert vårt ståsted i jernbane- og kollektivtrafikken – setter oss sammen slik at vi kan bli enige om retning, mål og felles fremtidsbilde. Bare da kan vi gi kundene våre det de trenger og ønsker seg! Kirsti Lovise Slotsvik, jernbanedirektør

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.