Jernbanedirektoratet Jernbanemagasinet Arkiv Ny organisering Vil bidra til å få Norge på skinner

Vil bidra til å få Norge på skinner

Den nye toppsjefen i Bane NOR Eiendom er ikke tvil om hva som er viktigst: – Vår hovedmålsetting er å være et instrument for å få en best mulig jernbane, sier Jon-Erik Lunøe.

Siv Dolmen

– Jernbanens eiendommer er helt enestående og gir oss enorme muligheter, slår den nye eiendomsdirektøren fast. Etter knappe to måneder i jobben begynner han å få oversikt. – Jeg visste at eiendom utgjør store muligheter, men det har likevel overrasket meg hvor mye en strategisk utvikling av den enorme eiendomsmassen virkelig kan bety for å utvikle jernbanen som ryggrad i transportsystemet, sier Lunøe. – Jeg har de siste ukene hatt en spennende og bratt læringskurve når det gjelder selve jernbanesystemet, og er veldig fascinert av å se alt fra innsiden. Hvordan det store samspillet virkelig må fungere for å få togtrafikken til å gå. Egentlig handler dette om mye mer enn jernbane. Det handler om by- og stedsutvikling, om å skape en framtid der toget og annen miljøvennlig transport sammen med gode sentra med enkle og tilrettelagte løsninger, bidrar til et bærekraftig samfunn.

Møte med: Jon-Erik Lunøe

 • Tittel: Administrerende direktør, Bane NOR Eiendom
 • Alder: 56
 • Kommer fra: Ulven AS (eiendomsutviklingsselskap)
 • Utdanning: Siv.ing. bygg og anlegg, master i prosjektledelse
 • Sivilt: Gift og har to voksne barn.

Bærekraft. Jon-Erik Lunøe kommer raskt inn på bærekraft og viktigheten av å ta riktige miljøvalg. – Ja, jeg er svært opptatt av at vi, når vi utvikler og forvalter eiendommer, setter energi- og arealeffektivitet i sentrum. Derfor er det så spennende å se vår eiendomsvirksomhet i sammenheng med jernbanen som system, den er jo i særklasse det mest energi- og arealeffektive transportsystemet vi har, sier Lunøe. Være i forkant. – Du er tydelig på at dette også handler om jernbanens behov? – Jeg har jo fått med meg at det hevdes at vi kun er opptatt av å tjene penger, og at vi ikke tenker helhet og jernbane. Dette er helt feil. – Jeg har lest jernbanereformen to ganger. Oppdraget vårt er tydelig beskrevet, og det er å utvikle og skape verdier slik at disse kan komme jernbanen til gode. Der står det også at de verdiene vi skaper, kan brukes direkte til jernbaneformål. Dette gir oss spennende muligheter. Nylig kjøpte vi for eksempel en eiendom på Kongsberg som Bane NOR vil trenge til togparkering en gang i fremtiden. Bane NOR Eiendom er en profesjonell eiendomsaktør og kan ta opp lån for ombygging og investering i eiendom på lik linje med private eiendomsselskaper. Slik kan vi være strategiske og i forkant av utviklingen og sikre områder vi ser vi vil få bruk for. Samtidig er vi nøye med å passe på at de deler av vår virksomhet som får bevilgninger over statsbudsjettet, ikke kryssubsidiere kommersiell virksomhet.   

INSTRUMENT: Jon-Erik Lunøe vil bruke eiendomsvirksomheten som instrument for å styrke jernbanen som system.

Fra sentrum til sentrum. – Hva med diskusjonen rundt jernbanen i byene? – Jeg mener det er en god idé å frakte folk direkte inn i bysentraene, jeg da, smiler Jon-Erik Lunøe. –  En av de viktigste styrkene til jernbanen er at den raskt kan bringe mange mennesker fra sentrum til sentrum. Så ser jeg at noen konspirerer rundt at Bane NOR er opptatt av at stasjonene skal ligge i sentrum, fordi Bane NOR Eiendom har store verdier å utvikle der. Dette vil jeg bestemt avvise. Bane NOR tar ikke hensyn til våre muligheter for kommersiell eiendomsutvikling når de anbefaler plassering av jernbanetraseer og stasjoner. Det vil alltid være oppdraget fra Stortinget og samfunnsmessige målsettinger som er førende for Bane NORs anbefalinger.

De verdiene vi skaper, kan brukes direkte til jernbaneformål. Dette gir oss spennende muligheter.

Jon-Erik Lunøe, administrerende direktør i Bane NOR Eiendom

– Samtidig er det riktig at jernbanen fra gammelt av sitter på store og verdifulle arealer i mange byer. Ved å utvikle disse til kontorarealer, hoteller, butikker og boliger, støtter vi massivt opp om jernbanen, vi støtter opp om byutvikling og vi støtter opp om bærekraftmålene. Dette gjelder ikke bare i de største byene, i stadig større grad gjelder det også i de mindre «stasjonsbyene» og tettstedene. – Når det gjelder togparkering og verksteder som jernbanen også må ha, mener jeg derimot at dette ikke hører hjemme i sentrum. Vi må være både kreative og ydmyke når vi ser etter gode løsninger her. I denne sammenhengen er jeg også opptatt av at vi skal være arealeffektive.

Bane NOR Eiendom

Forvalter samlet landets mest besøkte eiendommer hver dag. Omfatter all jernbaneeiendom.Nøkkeltall:

 • 200 ansatte
 • 4 500 eiendommer
 • 1 660 bygninger
 • 335 stasjoner
 • 1 million kvadratmeter bygningsmasse
 • 2 millioner kvadratmeter utviklingspotensial
 • 1,3 milliarder kroner i årsresultat 2018
 • 1,5 milliarder kroner i investeringsnivå per år

Riktig pris. Ikke helt overraskende er Bane NOR Eiendoms nye administrerende direktør opptatt av at all bruk av eiendom skal ha sin pris: – Ja, det mener jeg alltid må legges til grunn. Ved å ta en riktig pris eller leie for alle våre eiendommer og fasiliteter, sikrer vi at arealene brukes effektivt og målrettet og at brukerne ikke legger beslag på mer plass enn nødvendig. Vi bygger for tiden nytt verksted både i Stavanger og Bergen og har også planer om nytt verksted på Støren. Selvsagt skal dette bli gode verksteder med nok kapasitet, men fra gammelt av har man nok i jernbanen vendt seg til at «vi har plass nok». Dette skriver seg fra en annen tid da driften hadde et langt større behov for slike områder. – Det har de siste årene skjedd en enorm utvikling av jernbanens arealer. Mest kjent er nok Oslo S-området med Barcode, Bjørvika og Schweigaards gate, men andre eksempler er det heller ikke mangel på. Fredrikstad, Grefsen, Drammen, Porsgrunn, Stavanger, Jessheim, Voss og Vikersund, lista blir stadig lenger. Felles for stedene er at det legges opp til en effektiv utnyttelse av arealer nær stasjonen, noe som bidrar til by- og stedsutvikling og til myndighetenes nullvekstmål. På Østlandet skjer det for tiden mye, særlig på intercitystrekningene. Men vi har tilsvarende muligheter rundt alle de store byområdene. Vossebanen har sine muligheter, Jærbanen og Trønderbanen det samme. De som sier at vi nå har solgt ut og utviklet det meste av jernbane-«indrefileten», tar veldig feil. Vi har bare begynt, sier Lunøe.

Tre kjappe

Hvordan kommer du til og fra jobb i Oslo sentrum?

Jeg bor fem minutters gange fra Skøyen stasjon og tar vanligvis toget til og fra jobb. Sykler også en gang iblant, nesten bilfritt hele veien langs fjorden: Frognerstranda, Rådhusplassen, Vippetangen. En god start på dagen.

Hva gjør du på fritiden?

Jeg er svært lite i ro på fritiden. Mine foreldre får litt oppmerksomhet, jeg har et gammelt hus med hage, driver med birøkting og trener tennis.

Kjører du mye bil?

Jeg kjører bil to-tre kortere turer i uka, samt tre-fire ganger årlig til familiehytta i Valdres (altfor sjeldent).

Bruk og vern. – Dere har også ansvar for å drifte publikumsarealene på stasjonene, slik som plattformer, venterom og adkomster, er det like spennende? – Det å forvalte og drifte eiendommene våre, og særlig stasjonene som besøkes av så mange mennesker hver dag, er en veldig viktig del av virksomheten. Målet vårt er at stasjonene skal fremstå som rene, hyggelige og trygge for de reisende, og det skal være enkelt å komme seg av og på toget. Vi har mange gamle stasjonsbygg, og flere av dem er vernet og fredet, noe som krever mye av oss. Vi må prioritere og legge planer for modernisering og oppgraderinger i tur og orden. Filosofien vår er at bruk er det beste vern. Vi vet at de reisende ønsker seg både kaffe og noe å bite i, og i hvert fall på de litt større stasjonene utgjør det et attraktivt marked. Vi kan få til butikker, spisesteder og andre tjenester. På den måten skaper vi både liv og et tilbud for folk på farten. Vil skape forståelse. Jon-Erik Lunøe er åpen på at det er medarbeidere fra ulike kulturer som jobber sammen i Bane NOR Eiendom. – Nå går det interne samarbeidet for øvrig veldig bra, sier Lunøe.  – Det jeg er sikker på midt oppe i alt dette, er at jernbanens behov og utvikling i stor grad avhenger av om vi lykkes med å gjøre toget til en naturlig del av hverdagen til stadig flere mennesker. Verdiskapende eiendomsvirksomhet med miljøvennlige løsninger i sentrum skal bidra sterkt til å gjøre jernbanen enda viktigere og mer attraktiv i tida framover. Det er vårt mål og samfunnsoppdrag, avrunder eiendomsdirektøren.