Jernbanedirektoratet Jernbanemagasinet Arkiv Gods Vil ha utslippsfri drift og distribusjon

Vil ha utslippsfri drift og distribusjon

Njål Svingheim og Øystein Grue

ASKO har satt inn både større hydrogenbiler og mindre elektriske biler i sin varedistribusjon flere steder rundt om i landet, og Thoresen har vært en pådriver for å få i gang det nye «næringsmiddeltoget» på Nordlandsbanen.  – I lys av våre ambisjoner for mer miljøvennlig transport dukket togtransport nordover til Mosjøen, Mo i Rana og Bodø opp som en god ide og vi hadde det første møtet med CargoNet om dette i august i fjor. Vi har forpliktet oss til å kjøpe 15 tralleplasser både nordover og sørover hver dag, og dette var en forutsetning for at CargoNet ville sette på et eget togsett for dette prosjektet, forteller Thoresen. For å oppnå en god returbalanse har de inngått avtaler med sjømatnæringen på Helgeland med Nova Sea og Mowi som samarbeidspartere i prosjektet. Meyership i Mo i Rana har ansvaret for at fulle fisketraller går sømløst til Oslo for lossing. Deretter benyttes trallene på ASKOs eget inngående gods fra Vestby tilbake til Trondheim. 

I lys av våre ambisjoner for mer miljø- vennlig transport dukket togtransport nordover til Mosjøen, Mo i Rana og Bodø opp som en god ide.

Ståle Thoresen
Ambisiøs: Ståle Thoresen har miljøambisjoner både for ASKO og jernebanesektoren.

Utslippsfrie tog. – Kontrakten med CargoNet ble underskrevet i desember 2019 så jeg vil gi skikkelig ros til CargoNet for evnen til å håndtere denne endringen på så kort tid og med så stor vekt på framdrift, sier Thoresen.  Han forteller også at siden ASKO har mål om null- utslipp innen 2026, ønsker de samme mål for jernbanesektoren.  De har derfor inngått samarbeid med Sintef og Marintech i Trondheim for å se på løsninger for ytterligere å redusere utslippene, helst å fjerne dem ved bruk av hydrogendrevne lokomotiver. – Her håper vi på gode analyser knyttet til potensial og gode risikovurderinger knyttet til sikkerhet sier ASKOs pådriver for næringsmiddeltoget. For å få til godsoverføringen har også ASKO selv måttet gjennomføre store endringer i produksjonsmønsteret sitt lokalt. – Vi mener å være gode på endringer og selv om koronakrisen har gitt oss litt hodebry har vi funnet gode løsninger underveis. Vi har til nå testet to-tre returtraller med fisk hver dag siden uke 16 og vil øke volumet til ti traller daglig fra uke 20. Både ASKO, CargoNet og Meyership er strålende fornøyde med oppstarten.

ASKOs hovedmål med omleggingen

  •   Redusere CO2-utslipp med 75 prosent (tilsvarer 6000 tonn CO2 i året)
  •   Fjerne 13.000 vogntog fra E6 Trondheim-Bodø i året, som betyr økt trafikksikkerhet og en betydelig samfunnsøkonomisk effekt ved redusert slitasje på veinettet
  •   Redusere markedet for utenlandske aktører som opptrer utenfor rammen av norsk lovgivning
  •   Rekruttere og øke i lokale arbeidsplasser på Helgeland og i Bodø. Ca. 20 nye arbeidsplasser så langt i prosjektet
  •   Åpning av jernbaneterminalen i Mosjøen som har vært stengt siden 2002 ved at «næringsmiddeltoget» nå benytter seg av terminalen igjen
  •   Økt næringsmiddelsikkerheten for våre kunder nord for Saltfjellet i vintersesongen
  •   Redusere kostnadene for varer i transitt

Vil ha mer på bane. Også sør for Trondheim er det ønske om endringer. – ASKO Midt-Norge sin ambisjon er å endre driftsbildet for inngående vareflyt ved å overføre flere traller på tog fra Oslo til Trondheim også. Dette vil kunne påvirke produksjonstider på sentrallageret i Oslo, så det er en lengre prosess. Men det er helt klart et mål for oss med flere overføringer fra vei til bane.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.