Hjem Fastsette dimensjonerende påkjøringslaster for bærende konstruksjoner over jernbanen for toghastigheter V>120 km/t

Fastsette dimensjonerende påkjøringslaster for bærende konstruksjoner over jernbanen for toghastigheter V>120 km/t

Dagens krav dekker hastigheter opp til og med 120 km/h. Det er et økt antall prosjekter med bærende konstruksjoner (i tillegg til overgangsbruer) som planlegges over jernbanen.

Oppgaven omfatter system- og problembeskrivelse, referanser (eksisterende standarder/regelverk/praksis fra andre relevante jernbaneforvaltninger), dimensjonerende faktorer og anbefalinger til påkjøringslaster med ev. tilleggskrav til barrierer. Anbefalingene forutsettes å være støttet av en risikovurdering.

Oppgaven passer for master og bachelor.

Kontaktperson

Christopher Schive: Bane NOR, jcs@banenor.no

Se flere oppgaver fra Bane NOR

Lignende oppgaver