Hjem Komparative studier av sykkel til stasjonen

Komparative studier av sykkel til stasjonen

Bane NOR jobber for at flere kan ta tog, og at de som tar toget velger bærekraftige reisemiddelvalg til og fra stasjonen iht. mobilitetspyramiden, der man skal prioritere gange, sykkel og kollektivtransport.

Får vi flere til å sykle, gå og reise med kollektivtransport til og fra stasjonen, frigjør vi parkeringskapasitet på innfartsparkeringen til de som har behov for det, samt reduserer de lokale reisene med bil rundt stasjonene som er godt i et lokalt- og globalt miljøperspektiv. I tillegg er det et godt folkehelsetiltak å få flere til å gå og sykle til stasjonen.

Ett av de viktigste tiltakene Bane NOR kan gjøre for å øke sykkelandelen til stasjonen er å bygge ut et sikkert og attraktivt parkeringstilbud for sykler. Sykkelturen til- og fra stasjonen er ofte det første og siste leddet i en reisekjede (first mile/last mile), men en hel rekke forhold utenfor Bane NORs kontroll spiller inn på hvor attraktivt det er å velge sykkel til stasjonen. Utbygget sykkelveinett, topografiske forhold, bebyggelsesstruktur etc. er eksempler på dette.

Oppgaven vil være å sammenlikne karakteristikker ved ulike stasjoner som har høy sykkelandel, og identifisere hvilke suksessfaktorer som har betydning for at de reisende velger sykkel til stasjonen. Dette bør gjøres med jernbanestasjonen som utgangspunkt, men med et bredt perspektiv. Videre kan det være interessant å diskutere hvordan Bane NOR skal delta i lokale prosesser for å ivareta de syklende sine interesser inn mot stasjonene.

Passer for master- og bacheloroppgave.

Kontaktperson

Thrine-Marie Molander Fjeldstad: Bane NOR, moltri@banenor.no

Se flere studentoppgaver fra Bane NOR

Lignende oppgaver