Hjem Studie av Bane NORs støyskjermer, analyse av akustiske egenskaper basert på utforming, materialvalg og vedlikeholdsstandard

Studie av Bane NORs støyskjermer, analyse av akustiske egenskaper basert på utforming, materialvalg og vedlikeholdsstandard

Bane NOR har i mange tiår gjort skjermingstiltak langs våre jernbanelinjer for å redusere utbredelsen av støy til omgivelsene.

Bane NOR har støyskjermer fra mange produsenter, med forskjellige materialvalg og utforming. Bane NOR ønsker å tilegne seg mer kunnskap rundt forskjellige type støyskjermer, fra deres akustiske egenskaper og hvorvidt effekten forringes over tid, til hvor representative beregningene av de er i beregningsmetoder som Nord96, Nord2000 og CNOSSOS-EU. 

Bane NOR vil også (sannsynligvis) oppføre lave støyskjermer i et utbyggingsprosjekt, og tilsvarende målinger og vurderinger av beregnet effekt kan da være en aktuell oppgave. 

Kontaktperson

Trygve Aasen: Bane NOR, aastry@banenor.no, tlf. 976 80 727

Lignende oppgaver