Hjem Levetidsanalyse

Levetidsanalyse

Det benyttes informasjon om skinner, sviller, ballast, horisontalgeometri, trafikkmengde, feil og komforttall. Basert på innleggelsesår og komponentsammensetning kan en levetid estimeres basert på empiriske betraktninger.

 Levetiden justeres deretter for trafikkmengde, trafikksammensetning og horisontalkurvatur. Oppgaven går ut på å vurdere en gitt empirisk modell for komponentenes levetid ved å sammenligne denne med oppdatert tilstandsdata for de samme komponentene. Eksisterende empirisk modell kan da evalueres og forslag til endringer i modellen kan foreslås og begrunnes.

Oppgaven passer for master/bachelor.

Kontaktperson

Christoffer Schive: Bane NOR, jcs@banenor.no

Se flere oppgaver fra Bane NOR

Lignende oppgaver