Hjem Studentoppgaver Studie av utjevningen av elastisitetsegenskapene i overgangssoner mellom ballastfritt spor og ballastspor

Studie av utjevningen av elastisitetsegenskapene i overgangssoner mellom ballastfritt spor og ballastspor

Den vertikale stivheten eller elastisiteten i et ballastfritt spor og et ballast spor vil være forskjellig.

I overgangssonen mellom disse to sporkonstruksjonene må denne forskjellen i stivhet utjevnes med tanke kjøreegenskapene for rullende materiell og nedbrytning av overbygningskonstruksjonen. Det er mange måter å gjøre dette på.

I denne oppgaven skal man først søke frem ulike metoder for hvordan utjevningen kan foregå (ulike mellomlegg, svillematter, lengde på sviller, utjevningsskinner»/ledeskinner», ulike materialer i oppbygging av sporet, osv.) og deretter finne aktuelle programvarer for beregning av stivheter langsmed sporet i overgangssonen. Dette for å finne hvilken effekt på elastisiteten forskjellige tiltak i sporet vil ha.

Passer for masteroppgave.

Kontaktperson

Frode Teigen: Bane NOR, ft@banenor.no

Se flere oppgaver fra Bane NOR

Lignende oppgaver