Hjem Studentoppgaver VegLCA med jernbanemodul

VegLCA med jernbanemodul

Programvare verktøyet VegLCA med jernbanemodul benyttes for utarbeidelse av klimagassbudsjett og klimagassregnskap for veg- og jernbaneprosjekter. Verktøyet er basert på Statens Vegvesen sin prosesskode (håndbok R761 og R762) og er utvidet med Bane NOR sine jernbanespesifikke prosesskoder.  

Jernbanemodulen er relativt ny, og foreløpig ikke utviklet til samme detaljnivå som prosessene fra prosesskoden til Statens Vegvesen. Prosessutvalget er for enkelte fagområder noe mangelfull, og en stor del av prosessene baserer seg på rundsum-verdier, noe som gir et upresist estimat for klimagassutslippene. Dette gjelder blant annet for underprosesser til signalanlegg, teleanlegg og diverse stasjonsutstyr. 

For at VegLCA med jernbanemodul skal bli mer presis enn den er i dag, og dermed gi et bedre bilde av klimagassutslippene fra jernbaneutbygging, bør flere nye prosesser legges til og noen eksisterende prosesser angis på en mer presis måte. Dette vil kreve en systematisk innhenting av utslippsdata fra de ulike prosessene og arbeidsoperasjonene.

Kontaktperson

Knut Sveinung Holte Rekaa: Vianova Plan og Trafikk AS, knut.rekaa@vianova.no, tlf. 952 02 995

Lignende oppgaver