Jernbanedirektoratet Metoder og standarder Nyttekostnadsverktøyet SAGA

Nyttekostnadsverktøyet SAGA

Jernbanedirektoratet har utviklet nyttekostnadsverktøyet SAGA. Verktøyet er satt opp i Excel.

I «Dokumentasjon av SAGA» er ulike beregninger og metodebeskrivelser forklart. Ved siden av dette dokumentet har Jernbanedirektoratet utviklet en tilleggsmodul i Excel for å hente ut resultater fra Nasjonal Godsmodell. Denne heter godsnytte-verktøy.

Det er laget en kode i SAGA for å gjøre om RTM/NTM resultater til et format som du kan benytte i SAGA. Informasjon om hvordan godsnytte-verktøyet og koden fungerer finner i «Dokumentasjon av SAGA».

Alle standardsatser og forutsetninger som vi benytter i gjeldende versjon av SAGA, er førende når du skal gjennomføre nyttekostnadsanalyser av jernbanetiltak. I SAGA skal du legge inn forutsetninger for tiltaket som du skal analysere, og resultater fra transportmodeller eller egne antagelser for togproduksjon, passasjerkilometer og lignende.

Last ned verktøy og dokumentasjon

Kilder