Jernbanedirektoratet Metoder og standarder Nyttekostnadsverktøyet SAGA

Nyttekostnadsverktøyet SAGA

Jernbanedirektoratet har utviklet nyttekostnadsverktøyet SAGA. Verktøyet er satt opp i Excel.

I «Dokumentasjon av SAGA» er ulike beregninger og metodebeskrivelser forklart. Ved siden av dette dokumentet har Jernbanedirektoratet utviklet en tilleggsmodul i Excel for å hente ut resultater fra Nasjonal Godsmodell. Denne heter godsnytte-verktøy.

Det er laget en kode i SAGA for å gjøre om RTM/NTM resultater til et format som du kan benytte i SAGA. Informasjon om hvordan godsnytte-verktøyet og koden fungerer finner i «Dokumentasjon av SAGA».

Alle standardsatser og forutsetninger som vi benytter i gjeldende versjon av SAGA, er førende når du skal gjennomføre nyttekostnadsanalyser av jernbanetiltak. I SAGA skal du legge inn forutsetninger for tiltaket som du skal analysere, og resultater fra transportmodeller eller egne antagelser for togproduksjon, passasjerkilometer og lignende.

Last ned verktøy og dokumentasjon

Kilder

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.