Motta vårt nyhetsbrev!
Les mer

Organisering av jernbanen

Jernbanesektoren i Norge består av Jernbanedirektoratet, infrastrukturforvalteren Bane NOR, togselskapene og en rekke entreprenører. Jernbanedirektoratets oppgave er å samordne og styre sektoren og å utvikle jernbanen som del av det samlede transportsystemet.

Les mer om jernbanesektoren

4200

km jernbanenett i Norge

Jernbanestatistikk

80,4

millioner togpassasjerer i 2019

35,56

millioner tonn gods (2019)