Numedalsbanen

Numedalsbanen er i dag formelt et skiftespor underlagt Kongsberg stasjon. Banen har en omfattende trafikk av tømmer- og flistog og en lengde og er i operativ drift fra Kongsberg til Flesberg på 30,5 kilometer. Opprinnelig var Numedalsbanen Kongsberg – Rødberg 92 kilometer lang.

Tømmertog ved Flesberg. (Foto: Njål Svingheim)

Persontrafikken på Numedalsbanen ble lagt ned sammen med trafikken på Valdresbanen og Kragerøbanen fra 1.januar 1989. Numedalsbanen beholdt godstrafikken på strekningen Kongsberg – Rollag, men i praksis er det på strekningen opp til Flesberg som har vært i bruk siden. Trafikken har variert, men fra 2015 har det vært en kraftig vekst. Etter en avsporing ble det besluttet å legge inn nye sviller på hele den 30 kilometer lange strekningen, noe som har gjort det mulig med en omfattende trafikk av tømmer- og skogprodukter. Trafikken går hovedsakelig fra Flesberg til mottakere i Sverige.

I Handlingsprogrammet for jernbanesektoren legges det opp til at det skal utføres signaltekniske arbeider på Kongsberg stasjon slik at togene får en enklere og mer effektiv kjøring fra Sørlandsbanen til og fra Numedalsbanen.

Fakta:

  • Banelengde i drift: 30,45 km
  • Opprinnelig lengde Kongsberg – Rødberg: 91,84 km
  • Dieseldrift
  • Sidespor i drift: Svene pukkverk
  • Formelt et skifteområde, Kongsberg st
  • Åpningsår: 1927
  • Åpnet med nytt svilledekke til Flebserg: 2016
  • Tilknyttede baner: Sørlandsbanen

Opplasting av tømmer på Flesberg. (Foto: Njål Svingheim)