SAGA – Nyttekostnadsverktøy

Jernbanedirektoratet har utviklet nyttekostnadsverktøyet SAGA i regnearket Excel.

Jernbanedirektoratet har utviklet et nytt nyttekostnadsverktøy SAGA. Verktøyet erstatter Merklin og Metodehåndboken (også kjent som JD205) som tidligere har vært benyttet i Jernbaneverket. Målet med verktøyet er at det skal være brukervennlig og enkelt å forstå. SAGA er derfor satt opp i Excel.

 

Det følger med en rapport som heter «Dokumentasjon av SAGA» der ulike beregninger og metodebeskrivelser står forklart. Ved siden av dette dokumentet har Jernbanedirektoratet utviklet en tilleggsmodul i Excel for å hente ut resultater fra Nasjonal Godsmodell, denne heter godsnytte-verktøy.

 

For å gjøre om RTM/NTM resultater til et format som kan benyttes i SAGA er det laget en kode i SAGA. Informasjon om hvordan godsnytte-verktøyet og koden fungerer finnes i «Dokumentasjon av SAGA».

 

Alle standardsatser og forutsetninger som benyttes i gjeldende versjon av SAGA er førende når det skal gjennomføres nyttekostnadsanalyser av jernbanetiltak. I SAGA skal det legges inn forutsetninger for tiltaket som analyseres og resultater fra transportmodeller eller egne antagelser for togproduksjon, passasjerkm ol.

 

Nyeste versjon av SAGA vil være tilgjengelig på denne siden. Det følger med en endringslogg som dokumenterer de ulike versjonene. Det anbefales at brukeren av SAGA henter siste og gjeldende versjon hver gang det skal gjennomføres en analyse ved hjelp av SAGA.

Filer til nedlasting

SAGA v2.8.2 (excel-fil)  
SAGA aggregering døgntyper
Dokumentasjon av SAGA v2.8(pdf-fil)
Samlefigurer SAGA v2.8 (excel-fil)

Godsnytte-verktøy:
Godsnytte-verktøy V1.1 (excel-fil)

 

Kilder:
Beregning av elastisiteter for togreiser (pdf-fil)
Eksterne marginale kostnader ved transport - ECON 054-2003 (pdf-fil)
Estimering av vedlikeholdskostnader jernbanen (pdf-fil)
Helseeffekter i transportetatenes nyttekostnadsanalyser (pdf-fil)
Anbefaling om bruk av CO2-prisbane i NTP 2022-2033