Jernbanedirektoratet Nyheter Kongsvingerbanen har fått ny kontaktledning

Kongsvingerbanen har fått ny kontaktledning

Arbeidene med å bygge nytt kontaktledningsanlegg på Kongsvingerbanen er fullført. Det gamle anlegget fra 1951 er dermed skiftet ut med nytt anlegg som sikrer mer stabil drift og færre feil. Anlegget ble ferdig et halvt år før tiden.

Kontrollarbeid på KongsvingerbanenFoto: Øystein Grue
Fra sluttkontrollen etter fullført jobb på Kongsvingerbanen.

Kongsvingerbanen var ferdig elektrifisert fra Lillestrøm til riksgrensen ved Charlottenberg i 1951. Det 70 år gamle anlegget var mer enn modent for utskifting og er nå erstattet av 111 kilometer med nytt anlegg med autotransformatorer. Dette sikrer et anlegg med stabil strømforsyning og færre muligheter for feil, samtidig som det håndterer tilbakemating av strøm fra togene på en god måte.

Anleggsarbeidene tok til høsten 2018 og byggetiden ble satt til tre år. Anlegget er nå fullført og i tillegg til innsparingen på et halvt år, er det også fullført 140 millioner kroner under styringsrammen. Prisen på det nye anlegget ser dermed ut til å havne på 732 millioner kroner, opplyser Bane NOR. Selve jobben er utført for Bane NOR av Baneservice mellom Lillestrøm og Disenå stasjoner, mens Veidekke har bygget anlegget mellom Disenå og Åbogen. Den siste biten inn mot svenskegrensen ble fornyet for noen år siden.

Mens arbeidene er gjennomført på Kongsvingerbanen, har togtrafikken vært innstilt og erstattet av busser på dagtid mellom morgen- og ettermiddagsrushet. Det er derfor også en stor gevinst for passasjerene på strekningen at togene nå går som normalt igjen, et halvt år tidligere enn anslått. Det går for tiden ikke persontog over grensen og videre til Stockholm, men når pandemien tar slutt har SJ signalisert at de vil øke antall avganger mellom Oslo og Stockholm.

Kongsvingerbanens spor var for øvrig ferdig fornyet (ballastrens og drenering) fra Lillestrøm til riksgrensen i 2011.

Fornyelsen av kontaktledningsanlegget på Kongsvingerbanen inngår i Bane NORs overordnede plan for oppgradering av strømforsyningen på jernbanenettet. Store deler av dagens jernbanenett ble elektrifisert på 1950- og 60-tallet og er modent for fornyelse. Bane NOR gjennomfører for tiden også en større fornyelse av kontaktledningsanlegget på Sørlandsbanen vest for Kristiansand.

Det fullførte anlegget på Kongsvingerbanen ble på grunn av korona-situasjonen markert via video og PC med hilsener fra samferdselsminister Knut Arild Hareide, Bane NORs konsernsjef Gorm Frimannslund og fungerende jernbanedirektør Marit Rønning.

Les mer om Kongsvingerbanen

Kongsvingerbanen ved riksgrensenFoto: Njål Svingheim
Kongsvingerbanen ved riksgrensen.