Jernbanedirektoratet Nyheter Nye fjerntog gir bedre tilgjengelighet

Nye fjerntog gir bedre tilgjengelighet

Norske tog har bestilt 17 nye fjerntog fra sveitsiske Stadler, som fra 2026 og utover skal erstatte dagens tog på Sørlandsbanen, Bergensbanen, Dovrebanen og Nordlandsbanen. Togene gir en vesentlig forbedring av reiseopplevelsen for alle passasjerer, også for reisende med funksjonsnedsettelser.

Toganskaffelsen har fått oppmerksomhet for universell utforming, fordi det ikke har vært mulig å forene ønsket om trinnfri av- og påstigning med flatt gulv inni togene. Det innebærer at personer som benytter seg av rullestol blir avhengige av heis og eventuelt rampe ved av- og påstigning. Ønsket om trinnfri adkomst fra perrongen og trinnfri tilgjengelighet inni togene lar seg dessverre ikke forene, fordi fjerntogene må bygges slik at de tåler en viss aksellast og hastighet under særnorske forhold. Det gjelder særlig for Bergensbanen og Nordlandsbanen i vintersesongen. Et lavt gulv for av- og påstigning ville gitt veldig lite plass og begrensede bevegelsesmuligheter innvendig i toget. Norske tog opplyser at ingen togprodusenter leverte tilbud om tog med trinnfri adkomst.

Fjerntog fra StadlerIllustrasjon: Norske tog/Stadler
Norske tog AS har bestilt nye fjerntog fra sveitsiske Stadler.

Plattformhøydene på norske togstasjoner varierer mye, og svært få har i dag en standardisert plattformhøyde på 760 mm. Det vil ta lang tid, og koste svært mye, å bygge om alle stasjoner med standard plattformhøyde. Derfor vil det i overskuelig fremtid fortsatt være behov for heis og ramper. For å bøte på dette får de nye fjerntogene to store, robuste heiser og rampe som reserveløsning, i tråd med kravene til det europeiske regelverket for universell utforming.

I anskaffelsen av de nye fjerntogene har det vært et mål at togene skal ha best mulig tilgjengelighet for alle reisende, et høyt servicenivå og samtidig tåle tøffe norske forhold ved kjøring i høyfjellet på vinterstid. Forut for denne toganskaffelsen laget Jernbanedirektoratet en konseptvalgutredning med bred involvering av ulike brukergrupper. Dette gjelder også Toggruppen for universell utforming, med representanter fra Blindeforbundet, Norges Handikapforbund, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og Hørselshemmedes forbund.

Personer med funksjonsnedsettelse representerer en stor og viktig reisegruppe, med ulike behov. Blant annet personer som benytter rullestol, personer med synshemning, personer med hørselshemning og personer med kognitiv svikt. For eksempel har noen behov for kort vei til for toalett og bistrovogn, mens andre har behov for tilrettelagt informasjon og service. Dette er forhold som er vektlagt i fjerntoganskaffelsen.

For lokal- og regiontog som betjener korte strekninger, og som ikke skal kjøre over høyfjellet vinterstid, er det viktig at passasjerene kan komme raskt inn og ut av toget uten assistanse, når plattformenes utforming tillater det. Derfor blir trinnfri av- og påstigning prioritert på disse strekningene i den pågående anskaffelsen av 30 nye lokaltog. De nye lokaltogene skal etter planen settes i drift i slutten av 2025.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.