Jernbanedirektoratet Nyheter Togreiser til utlandet skal bli enklere

Togreiser til utlandet skal bli enklere

– Vi ser en økende interesse for å reise ut av Norge med tog. En kundeundersøkelse bekrefter dette bildet og vi ønsker derfor å gjøre det enklere å ta toget til utlandet, sier prosjektleder Hanne Juul i Jernbanedirektoratet.

Tog fra Stockholm på Oslo SFoto: Njål Svingheim
Tog fra Stockholm på Oslo S.

– Vi ser en trend der folk ønsker å reise grønnere og «saktere» og at folk vil reise med tog til utlandet. Derfor har Jernbanedirektoratet nå gjennomført en kartlegging og en kundeundersøkelse for å få et bedre grunnlag for hvordan arbeidet med å styrke utenlandsforbindelsene kan gjøres. Prosjektet har navnet «Persontog til utlandet». Det viser også en del utfordringer knyttet til togreiser til utlandet.

Kundeundersøkelse

Opinion fikk oppdraget med å gjennomføre kundeundersøkelsen for Jernbanedirektoratet.  – For at undersøkelsen skulle gi mening, la vi til grunn en situasjon uten pandemi og reiserestriksjoner, forklarer Hanne Juul. – Av de vi snakket med, hadde 13 prosent reist med tog til utlandet de siste tre årene. Og nesten en firedel ønsker å reise med tog til eller i utlandet i framtida.

– Og hva er det som gjør at folk setter seg på et tog med kurs for utlandet? – Her svarer kunden at tog er miljøvennlig, det gir muligheten til å reise fra bysentrum til bysentrum, man slipper flyplasser, og togreisen er i seg selv en opplevelse. 

Undersøkelsen viser også at det naturlig nok er flest som kan tenke seg å ta tog til nabolandene med Sverige og Stockholm som et stort reisemål, men også sørover mot Malmø og København. Tallet på kunder som ønsker å reise med tog er synkende etter hvert som avstandene og reisetiden øker.

Vi spurte også hva som skal til for at en togreise til utlandet skal bli mer attraktiv. Svarene var blant annet lavere pris på togreiser, bedre korrespondanser og færre togbytter. Et annet forbedringspunkt er et bedre system for å planlegge og bestille en togreise til utlandet på nett eller i en app.

Dagens tilbud

I dag, det vil si dersom det ikke hadde vært reiserestriksjoner grunnet pandemien, har vi minimum to daglige avganger på alle våre fire grensekryssende baner, (Ofotbanen, Meråkerbanen, Kongsvingerbanen og Østfoldbanen). Når Meråkerbanen blir elektrifisert, og det nye kontaktledningsanlegget på Kongsvingerbanen er på plass, vil tilbudet bli bedre.  

Våre ambisjoner og anbefalinger

Basert på den informasjon vi har om dagens persontogtilbud, planlagte infrastrukturtiltak, kundeundersøkelsen, innspill fra kunder og andre jernbaneaktører, har Jernbanedirektoratet etablert fire ambisjoner for hvordan vi mener tilbudet skal bli bedre.

  • Det må bli enklere å finne informasjon om togtider til utlandet, hvordan man kan bestille billetter og hvilke vilkår som gjelder
  • Det må bli bedre togforbindelser fra Norge til kontinentet
  • Det må bli bedre korrespondanser på togtilbudet innenlands slik at man raskere kan koble seg til tilbudet som går til utlandet
  • Vi må styrke det internasjonale samarbeidet for å optimalisere internasjonal persontogtrafikk

– Utredningen har vist at det er en del utfordringer knyttet til markedsmessige, tekniske, regulatoriske og juridiske forhold for grensekryssende persontogreiser, sier Juul. Det må jobbes aktivt med disse utfordringene, og Jernbanedirektoratet følger opp ambisjonene med konkrete tiltak.

Les mer