Jernbanedirektoratet Utredninger Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16
Illustrasjon av stasjonsområdet ved Sundvollen.

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 består av dobbeltspor på strekningen Hønefoss–Sandvika og ny firefelts veg på strekningen E16 Høgkastet–Hønefoss. Jernbanedirektoratet støtter KS2-konsulentenes konklusjon om at fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16 er modent for investeringsbeslutning.

Illustrasjon: Fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16

Om utredningen

  • Marstrand og Møreforsking har fått i oppdrag å gjennomføre ekstern kvalitetssikring (KS2) av prosjektet «Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16» (FRE16), på oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet.
  • Utredningen ble levert januar 2021.

Den eksterne kvalitetssikringen av Ringeriksbanen/E16 kommer med flere anbefalinger som støttes av både Bane NOR og Jernbanedirektoratet. Det vesentligste er konklusjonen om at prosjektet er modent for videreføring og at styrings- og kostnadsrammene kan fastsettes.

Basert på forelagt underlag anbefaler direktoratet at rammene for fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16 fastsettes med en samlet styringsramme på 36,3 milliarder kroner og en kostnadsramme på 41,5 milliarder kroner.

KS2-rapporten reiser også fleire spørsmål, blant annet ved beslutninger som er foretatt av staten i tidlige faser av prosjektet. Jernbanedirektoratet finner ikke grunnlag for å gå inn i slike problemstillinger, det gjelder også forslaget om å bygge enkeltsporet jernbane. Både dette og eventuelle andre traseer er utredet gjentatte ganger i prosjektets etter hvert lange historie.

Store utbyggingsprosjekter i samferdselssektoren skal gjennomgå en ekstern kvalitetssikring (KS2) etter at reguleringsplanen for tiltaket er vedtatt. En ekstern kvalitetssikring innebærer en kritisk gjennomgang og vurdering av prosjektets styringsunderlag og kostnadsoverslag før investeringsbeslutning og fastsettelse av prosjektets kostnadsramme kan fremmes for Stortinget.

Last ned dokument

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.