Jernbanedirektoratet Utredninger NULLFIB2: Nullutslipp – batteridrift på jernbanen

NULLFIB2: Nullutslipp – batteridrift på jernbanen

Utredningen tar for seg mulighetene for batteridrift i Norge, og tilrår at det blir satt i gang en konseptvalgutredning for nullutsleppsløsninger. Dette er en oppfølgingsrapport fra NULLFIB-utredningen i 2019.

Om utredningen

  • Jernbanedirektoratet ga ut rapport «NULLutslippsløsninger for Ikke-elektrifiserte Baner» (NULLFIB) i desember 2019.
  • Hensikten med rapporten i 2019 var å vurdere hvilken fremtidig driftsform som kunne erstatte fossilt drivstoff som energibærer for togdrift. Rapporten identifiserte at batteridrift i kombinasjon med delelektrifisering er et godt alternativ til erstatning for fossilt drivstoff.
  • NULLFIB var avgrenset til å bruke Nordlandsbanen som casestudie, og vurderte ikke alle tekniske varianter av infrastruktur for lading.
  • Denne oppfølgingsrapporten tar for seg de ikke-elektrifiserte strekningene Nordlandsbanen, Rørosbanen, Raumabanen og Solørbanen.
  • Arbeidet omfatter vurderinger av ulike varianter av ladesystemer, og tilgang på egnede batterikjøretøy til all skinnegående virksomhet på norsk jernbane som i dag benytter diesel som energibærer.
  • Utredningen ble levert september 2021.

Rapporten viser at det er teknologisk gjennomførbart å få til en overgang fra dieseldrift til batteridrift på de ikke-elektrifiserte delene av det norske jernbanenettet. Teknologien er så moden og tilgjengelig at en teknologiovergang vil bære mer preg av å være en utrulling enn et utviklingsprosjekt. Det betyr ikke at det ikke vil være utfordringer med gjennomføring av et prosjekt, men det vil preges av relativt normale utfordringer som sektoren er vant til å håndtere, fremfor teknologiutviklingsrelaterte utfordringer.

Last ned rapportene

Se tidligere rapporter

Les nyhetssak

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.