Jernbanedirektoratet Utredninger Plan for historisk togmateriell
Bergensbanens jubileumstog

Plan for historisk togmateriell

I rapporten «Plan for historisk togmateriell» foreslår Jernbanedirektoratet tre hovedtiltak som vil ivareta historisk togmateriell på en bedre måte.

Foto: Njål Svingheim

Om rapporten

  • Jernbanedirektoratet har, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, utarbeidet rapporten.
  • Oppdraget handlet om å vurdere behov for å ivareta museumsbaner og historisk togmateriell, og om hvordan staten kan legge til rette for at museumsbaner og historisk togmateriell i større grad tas vare på.
  • Dette er rapport nr. 2 i prosjektet «Plan for historisk togmateriell».
  • Delrapport 1 beskrev strakstiltak for å løse de frivillige organisasjonenes krav om betaling av leieutgifter for sitt togmateriell på Bane NORs hensettingsplasser.
  • Rapporten ble levert august 2022.

Tre viktige tiltak

I arbeidet med rapporten fant Jernbanedirektoratet at det er et betydelig vedlikeholdsetterslep på historisk togmateriell, og at rammebetingelsene for aktørene blir strammere.

I rapporten foreslår vi tre hovedtiltak som vil ivareta historisk togmateriell på en bedre måte:

  1. Bedre tilgang på prosjektmidler til vedlikehold og restaurering.
  2. Bedre vedlikeholdsfasiliteter og flere oppbevaringsplasser under tak for historisk togmateriell.
  3. Tiltak for rekruttering og kompetanseheving – både hos museumsbanene og de frivillige aktørene.

De tre punktene er ulike, men de de er tett knyttet til hverandre. Det framgår av rapporten at løsningen på ett av områdene i stor grad vil påvirke de andre utfordringene. I tillegg til de punktene som er nevnt, trenger flere av aktørene midler til å betale hensettingsavgift for materiell på det nasjonale jernbanenettet.

Rapporten er utarbeidet i tett samarbeid med aktørene i næringen, både museumsbanene og frivillige organisasjoner innen historisk togmateriell.

Last ned rapport

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.