Jernbanedirektoratet Avtalar Infrastrukturavtalar

Infrastrukturavtalar

Jernbanedirektoratet inngår avtalar med Bane NOR om utgreiing, planlegging, utbygging, fornying, drift og vedlikehald av infrastrukturen.

Avtalane med Bane NOR definerer mål og krav innanfor drift og vedlikehald, og kva for nokre tilbodsbetringar som skal bli oppnådd med dei prioriterte effektpakkane. 

Last ned avtalane med Bane NOR

Relevant informasjon