Heftig puslespill i Bergen

Mens persontrafikken var innstilt Arna – Bergen i åtte uker i høst pågår et heftig puslespill på Bergen stasjon og på det nye dobbeltsporet. 7000 aktiviteter i en nøye planlagt rekkefølge skal på plass. 10.desember gikk togene igjen, og til våren blir det store tilbudsforbedringer.

Njål Svingheim

I august i år åpnet den nye Nygårdstangen godsterminal og nå står dobbeltsporet fra Bergen stasjon til Fløen for tur. Siste del av dobbeltsporprosjektet blir gjenåpningen av det rehabiliterte tunnelløpet gjennom Ulriken. Det skjer i mai og da blir det også store forbedringer i togtilbudet på Bergensbanen og Vossebanen. Mellom Bergen og Arna blir det da lokaltog fire ganger i timen samtidig som det blir flere avganger med fjerntogene.

Etapper fram til dobbeltspor

I 2014 startet arbeidet med å bygge et nytt tunnelløp på 7,8 kilometer parallelt med det gamle. Siden 1964 har toget tatt snarveien gjennom Ulriken fra Arna til Bergen, og dette har vært Nord-Europas tettest trafikkerte enkeltsporstrekning. I 2020 var det nye tunnelløpet ferdig til bruk samtidig som det gamle ble stengt for en total rehabilitering. Arna stasjon er også modernisert med nye spor, plattformer og tilgjengelighet for alle. Stasjonen åpnet i 2022.

Fakta Nytt dobbeltspor Bergen – Arna

 • Effektpakke: E06 Flere tog på Vossebanen Bergen – Arna
 • Ny Arna stasjon med fire spor til plattform og universell utforming (åpnet 2022)
 • Ny enkeltsporet tunnel gjennom Ulriken på 7,8 km, tatt i bruk 2020 (fullprofilboret)
 • Total rehabilitering av den gamle tunnelen fra 1964 i perioden 2020 – 2024
 • Nytt sikringsanlegg på Bergen stasjon
 • Modernisering og doblet kapasitet på Nygårdstangen godsterminal
 • Styringsramme Bergen – Fløen og Nygårdstangen godsterminal: 3,8 mrd kroner
 • Kostnad Fløen – Arna: 4,8 mrd kroner
 • Åpning: Dobbeltspor Bergen – Fløen desember 2023, hele strekningen mai 2024
 • Effekt: Økt kapasitet for person- og godstog. Fire tog i timen Bergen – Arna,
  flere regiontog på Vossebanen og flere fjerntog på Bergensbanen
Fløen med tunnelportalen der den 7,8 kilometer lange Ulriken tunnel fra Arna munner ut i Bergen. Nytt tunnelløp til høyre og den gamle tunnelen fra 1964 som snart er ferdig rehabilitert til venstre.
Kort tid etter at banen stengte i oktober var de gamle sporene fjernet fra Bergen til Fløen. (Foto: Bane NOR)
Baneservice har her lagt nye spor på plass i traseen noen uker senere. Også kontaktledning og signalanlegg blir nå helt nytt. Til våren åpner hele strekningen, noe som betyr store bedringer i togtilbudet. (Foto: Bane NOR)

Bergen – Fløen

Fra Bergen stasjon til tunnelmunningen ved Fløen er det 1,3 kilometer. I dette området har det vært jernbanespor siden Bergen fikk ny stasjon i 1913. Den opprinnelige sporplanen var laget for en annen tid med spor til en rekke ulike formål som ikke lenger er aktuelle. Nå er hele området planlagt på nytt med spor for persontogene til Bergen stasjon og spor for godstrafikkens ankomst og forbindelse til og fra godsterminalen på Nygårdstangen. Fra 16.oktober har strekningen vært stengt for persontrafikk for å gjøre det mulig med omfattende nybygging og omlegging av spor. 10.desember er dobbeltsporet klart til bruk.

-Vi har åtte uker på oss og med det har vi kortet inn mye på det opprinnelige forslaget, forteller prosjektsjef Eivind Farestveit Larsen. I tett samarbeid med Vy Tog Vest har vi planlagt slik at stengeperioden er lagt til etter høstferien og før juletrafikken. Da vi stengte for persontrafikken midt i oktober var hovedentreprenør Baneservice raske med å fjerne gamle spor. Samtidig er det gravd dypt ned for å fjerne alt av «gamle synder» i grunnen. Ny pukk er kjørt inn, og sammen med nye sviller, skinner og hele 10 nye sporveksler blir det nå en helt ny bane på strekningen. Hastigheten inn og ut av Bergen stasjon økes også, fra beskjedne 30 km/t til 80 km/t.

På det meste var hele 200 personer i sving samtidig, her bygges en av 11 nye sporveksler. (Foto: Bane NOR)

Gods hele tida

– Det har vært en viktig forutsetning for oss at vi skulle korte inn på stengeperioden så mye som mulig, sier Farestveit Larsen. En annen viktig forutsetning har vært at vi skulle sørge for at godstrafikken kunne gå tilnærmet som normalt. Derfor er det i hele perioden åpent for godstog til og fra Nygårdstangen mellom klokken 19 om kvelden og 05.00 på morgenen. -Gods-selskapene har også vært med i planleggingen her, og vi har fått på plass ordninger slik at godstogene trekkes med diesellokomotiver mellom Bergen og Arna disse åtte ukene, sier prosjektsjefen. Dermed sikrer vi at godstog og terminal fungerer som normalt i en svært viktig periode for gods på bane.

Hver kveld og natt er strekningen åpen for godstrafikk. Utplasserte diesellok sørger for at godstogene kan trekkes gjennom anleggsområdet.

Plan-nerding

– Dette prosjektet er plan-nerding på høyt nivå, smiler Eivind Farestveit Larsen. 7000 aktiviteter fordelt på 8 uker er planlagt og brutt ned på tre geografiske områder mellom Bergen og Fløen. Det er godsterminalen som åpnet i august, det er sporene inne på stasjonen, og det er dobbeltsporet ut til Fløen. På det meste har vi hatt 200 personer i sving og lagt ned 10.000 arbeidstimer i døgnet. Det er bygget til sammen åtte kilometer nytt spor og skiftet ut 50 sporveksler, for uten at hele kontaktledningsanlegget er skiftet ut.

De siste ukene av bruddet ser det ikke ut som det skjer så mye, men det kommer av at signalanlegget med sine tusenvis av koblinger og komponenter må testes ut. -Det å teste ut og sjekke et signalanlegg er ikke så veldig visuelt, veldig mye skjer innendørs, forklarer prosjektleder signal, Jostein Heimark. -Som du ser så er det strøm på anlegget og lys i signalene. Nå er det folk fra leverandøren Thales som er i sving med sin testing. Bergen stasjon og strekningen Bergen – Fløen får nå nytt sikringsanlegg fra Thales. Det samme fikk Arna stasjon og Ulriken tunnel i 2022. -Det betyr at vi ikke møter noe grensesnitt mot andre typer anlegg når vi nå setter dette anlegget i drift, sier Heimark. Grensesnittet mellom forskjellige typer signalanlegg er som kjent kompliserte og krevende. Thales-anlegget i Bergen møter et anlegg av typen NSB’78 på Trengereid, og dette grensesnittet ble satt i drift for vel et år siden.

– Bergen – Arna er blant de siste strekningene som får ERTMS, inntil det skjer skal dette nye Thales-anlegget gjøre jobben, sier Agnes Alexandersson.

Testing og atter testing

Agnes Alexandersson er prosjekteringsleder på signal. -Det er skikkelig moro å se at anlegget her nå blir virkelighet og at det kommer liv i det, sier hun. -Testingen som nå pågår er ikke første gangen vi tester anlegget. Allerede hos leverandøren ble det kjørt simulert testing av anlegget slik at vi har så stor sikkerhet som mulig for at det skal fungere som forutsatt også når det nå er montert opp her i Bergen. Når Thales ferdigstiller sin testing av anlegget skal vi i Bane NOR gjennomføre vår sluttkontroll, eller site acceptance test (SAT). Da er det gjennomført factory acceptence test (FAT) både hos leverandør og hos Bane NOR i forkant og det blir tredje gang anlegget testes før vi kan vi åpne for testkjøringer av hele banen de siste dagene før åpning for ordinær trafikk, sier Alexandersson.

Bergensbanen fra Hønefoss til Arna skal få det nye signalsystemet ERTMS i 2026, mens den nye dobbeltsporstrekningen fra og med Arna stasjon og til Bergen skal få dette først i 2032 – 34. -Vi har likevel forberedt det vi kan for ERTMS-innføringen også her, forteller Agnes Alexandersson. Det betyr drivmaskiner fra Siemens som kan brukes også med ERTMS.

10.desember åpner Bergen stasjon igjen og persontogene kan kjøre på dobbelspor mellom Bergen og Fløen. Hovedentreprenør Baneservice er her i sving med kontaktledningsarbeider inne på Bergen stasjon.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.