Jernbanedirektoratet Jernbanemagasinet Arkiv Infrastruktur – Dette gikk ikke som vi håpet!
Etter hvert kom togtrafikken i gang på Østfoldbanen.

– Dette gikk ikke som vi håpet!

Vinteren i år har vært av det strenge slaget mange steder i landet. Særlig Østlandet, Sørlandet og Vestlandet har hatt mer snø og også kulde enn normalen. Dette skaper utfordringer også for jernbanen. Snø og kulde blir til is på komponenter i både spor og på togsettene.

Njål Svingheim
Nesten all togtrafikk på Østlandet ble innstilt i snøværet 17.januar. På Oslo S sto det tog i alle spor.Njål Svingheim
Nesten all togtrafikk på Østlandet ble innstilt i snøværet 17. januar. På Oslo S sto det tog i alle spor.

– Vi mener vi har hatt både gode planer og forberedelser, men har dessverre likevel ikke klart jobben slik vi håpet og trodde, erkjenner strekningssjef Bjørn Ståle Varnes i Bane NOR.

Varnes har ansvar for Vestfoldbanen, deler av Sørlandsbanen og Bratsbergbanen. Dette er en viktig del av jernbanenettet for trafikken på Østlandet.

Full stans

17. januar ble en svart dag for togtrafikken da all trafikk på Østlandet ble innstilt fra formiddagen.

På Østlandet begynte noen tog å kjøre fra kl. 12.30 på strekningen Eidsvoll–Lillehammer og Ski–Rakkestad. Etter hvert kom også togene til Moss og Halden i gang. Fra ca. kl. 16.30 åpnet flere banestrekninger på Østlandet, men vestover gikk togene bare til Asker. På Vestfoldbanen var trafikken stengt ut hele driftsdøgnet.

Lange drosjekøer på Oslo S i snøkaoset 17.januar.Njål Svingheim
Lange drosjekøer på Oslo S i snøkaoset 17. januar.

Bane NOR gikk sammen med Vy ut i forkant og varslet om at det kom til å bli forsinkelser og innstillinger. Værvarselet lød på mye snø sammen med både vind og kulde. – Vi vet jo at vi får trøbbel under slike forhold, og mener det var riktig å varsle i forkant slik at folk som kunne utsette eller avlyse å reise den dagen kunne gjøre et valg, sier Varnes. Likevel trodde vi at vi skulle klare å holde trafikken i gang, riktignok med færre avganger.

Snørydding med hjullaster i jernbanespor.Njål Svingheim
Snørydding med hjullaster i jernbanespor.

Betydelig svikt

Vi kalte ut mye ekstra personale og forberedte oss på bakgrunn av tidligere erfaringer og vinterberedskapsplanen vår. – Derfor var det både beklagelig og leit at vi ikke klarte jobben slik vi håpet. – Vi mener at vi burde klart å holde jernbanen i gang og at vi også skal være i stand til det på slike dager.

Hva var det som sviktet?

– Vi hadde dessverre en betydelig svikt på utstyret vårt. Det oppsto flere feil og sammenbrudd på maskinene samtidig. I tillegg hadde vi også uhell som gjerne skulle vært for uten. Vi har fortsatt mye gammelt snøryddingsutstyr, flere maskiner fikk større feil og måtte inn på verksted samtidig som uværet førte til at banene snødde ned i mellomtiden. Ved så store snøfall får vi raskt problemer dersom vi ikke greier å holde unna etter hvert, når utstyret sviktet opplevde vi dessverre at anleggene rett og slett snødde ned, sier Varnes. Det var dette som var den utløsende årsaken til at vi måtte velge å stenge strekningene for ikke å gjøre problemene enda større med fastkjørte tog og faresituasjoner som følge av det.

Omfattende svikt på maskinsiden var hovedgrunnen til at så mange baner ble stengt 17.januar. Bane NOR har fortsatt mye gammelt utstyr som dette. Njål Svingheim
Omfattende svikt på maskinsiden var hovedgrunnen til at så mange baner ble stengt 17. januar. Bane NOR har fortsatt mye gammelt utstyr som dette.

– Til tross for at problemene tårnet seg opp for oss, så må jeg likevel rose mannskapene våre som sto på natt og dag uten å gi opp, det var naturlig nok frustrerende da maskinene sviktet og vi likevel ikke lyktes med å holde trafikken i gang, sier Bjørn Ståle Varnes.

Bedring kommer

Bane NOR har et eget program for fornyelse av arbeidsmaskiner og utstyr for snørydding. – Vi har fått og får nyere lastetraktorer av type LTR17 og snart kommer en kraftigere utgave, LTR18. Sistnevnte er under utprøving før godkjenning, mens LTR 17 har vist seg som gode maskiner. Vi er derfor overbevist om at dette vil gjøre maskin-situasjonen mye bedre, og vi ser virkelig fram til å få nytt og bedre utstyr som kan håndtere store snøfall langt bedre enn i dag, avrunder Varnes.

Bane NOR anskaffer nytt utstyr som skal bidra til å hindre slike kaos-dager, men det tar tid før alt er på plass.Njål Svingheim
Bane NOR anskaffer nytt utstyr som skal bidra til å hindre slike kaos-dager, men det tar tid før alt er på plass.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.