Jernbanedirektoratet Jernbanemagasinet Arkiv Portrettet Thor Gjermund Eriksen: – Vi må få til en kraftsamling i sektoren!
Konsernsjef Thor Gjermund Eriksen i Bane NOR.
, ,

Thor Gjermund Eriksen: – Vi må få til en kraftsamling i sektoren!

Den nye konsernsjefen i Bane NOR opplever at enigheten om målene i jernbanesektoren er stor. Nå tar han til orde for en tydelig kraftsamling for å nå dem.

Njål Svingheim

Fakta Thor Gjermund Eriksen

  • Ny konsernsjef i Bane NOR
  • 57 år, gift. Han og kona har til sammen fire voksne barn
  • Tidligere politiker i SV og Arbeiderpartiet
  • Journalist og redaktør i Dagbladet og Aftenposten
  • Lederstillinger i A-media og Kringkastingssjef i ti år (2013–2022)
  • Direktør i Norsk Tipping 2022–2023
  • Interesser: Ski- og sykkelturer, særlig fra hytta på Mylla i Nordmarka, samt seiling
  • Oppvokst i Groruddalen, bor sentralt i Oslo

Vi møter Thor Gjermund Eriksen innimellom travel krisehåndtering. Han mener det handler litt for mye om hendelser som det må bli færre av framover:

– På Follobanen er det trøbbel med strømforsyningen som følge av isdannelser i taket, på Vestfoldbanen er det stengt for trafikk sør for Larvik på grunn av manglede dokumentasjon. Det vil alltid være hendelser i en stor og kompleks virksomhet, men vi har for mange av dem og er nødt til å få bedre kontroll med det vi har ansvar for, sier han.

I tillegg til å tydeliggjøre ansvaret Bane NOR har, er Eriksen svært opptatt av å løfte sammen.

– Etter få uker i jobben opplever jeg stor enighet om målene i sektoren, nå vil jeg jobbe for at vi sammen med alle aktørene setter samarbeid om å nå disse målene i sentrum. Når jeg nå tar til orde for kraftsamling og samhandling på tvers i sektoren, må dette gjelde også internt hos oss i Bane NOR. Vi Bane NOR skal gjøre alt vi kan for at vårt bidrag i sektoren skal bli bedre.

Han er helt sikker på at åpenhet mellom aktørene, både innad i Bane NOR og mellom alle aktørene i jernbanen, er viktige ingredienser i oppskriften.

Thor Gjermund Eriksen (t.h) på befaring i Moss i november sammen med prrosjektsjef for prosjektet Sandbukta - Moss - Såstad, Erik Harding Hansen.Harry Korslund/Bane NOR
Mye å sette seg inn i: Thor Gjermund Eriksen (t.h) på befaring i Moss i november sammen med prosjektsjef for utbyggingen Sandbukta – Moss – Såstad, Erik Harding Hansen.

Litt bakoversveis

– I den grad jeg kan bruke et ord som bakoversveis, smiler den nye konsernsjefen, så har det vært utrolig mange saker å sette seg inn i som jeg ikke var forberedt på da jeg begynte i jobben. Det er en sektor med mange aktører, og vi er selv en virksomhet med mange aktører internt. Åpenhet og samarbeid er derfor avgjørende for å nå målsettingene, gjentar Eriksen.

 Han mener det handler om rolleforståelse, og understreker at Bane NORs rolle er helt sentral for at togtrafikken skal være til å stole på.

– Vi må også ta inn over oss at det ikke er noen selvfølge at samfunnet skal bruke over 30 milliarder kroner på oss hvert år. Det er økende konkurranse om samfunnets ressurser, og vi må bli flinkere til å vise hva vi får ut av pengene. Jeg er helt sikker på at det er mulig å prestere bedre i jernbanesektoren framover. Vi er på god vei og er godt i gang, men har ennå et stykke å gå, understreker han.

Kompetanse og mangfold

Thor Gjermund Eriksen mener det kan være en styrke at han ikke kommer fra jernbanesektoren.  Det gjør at han kan tilføre sektoren noen nye tanker.

– Jeg ser hver dag at vi har masse flinke ingeniører og fagfolk på alle områder. Det er jeg veldig glad for. Jernbanen er avhengig av å trekke til seg flinke folk. Jeg er også overbevist om at vi trenger et større mangfold. Selvfølgelig må vi ha riktig kompetanse og nok folk, men jeg tror i tillegg at vi trenger noen som kan tenke nye tanker og stille noen andre spørsmål. Samfunnet endrer seg raskt, ny teknologi gir uante nye muligheter også for oss. Jeg er opptatt av at vi må henge med og sikre oss folk med ulik bakgrunn både faglig og kulturelt. Ingen kan lenger klare seg med bare gammel erfaring, tradisjon og kultur. Sektoren må utvikles videre, dette betyr ikke at jeg ikke anerkjenner gammel erfaring og kompetanse, men vi er nødt til å åpne mer opp for å henge med i konkurransen, både om de beste folkene og de knappe ressursene, sier Eriksen.

Store gevinster

Til tross for store utfordringer og mye omtalt vedlikeholdsetterslep, vil han gjerne heve blikket for at vi også skal se alt det jernbanesektoren faktisk har fått til de siste årene. Da får man et mye bedre inntrykk enn hva hverdagens mer akutte saker tyder på.

– Det har vært en formidabel trafikkvekst de siste ti årene. Det kjøres langt flere tog, det er faset inn 150 nye togsett og det kjøres mer gods. Det er lett å glemme at slike store gevinster betyr mye både for hverdagen til folk og for samfunnet som helhet. Vi får til veldig mye på et jernbanenett som i hovedsak fortsatt er gammelt og for det meste har enkeltspor. Derfor er det egentlig litt urettferdig å sammenlikne oss med land som kjører sin trafikk for det meste på dobbeltspor, sier konsernsjefen.

Likevel mener han det er helt riktig at fornyelse og vedlikehold nå prioriteres høyere enn å sette i gang flere nyanlegg.

– Toget må være til å stole på og nøkkelen er å heve standarden på de anleggene vi har.

Thor Gjermund EriksenHarry Korslund/Bane NOR
-Toget må være til å stole på. Det er ingen selvfølge at samfunnet skal bruke 30 milliarder korner på oss hvert år, sier den nye konsernsjefen i Bane NOR.

Gode planer

Thor Gjermund Eriksen mener innspillene fra sektoren til neste Nasjonal transportplan er gode og tydelige.

– Bane NOR og Jernbanedirektoratet har arbeidet godt sammen og kommet fram til gode anbefalinger for hvordan jernbanen bør utvikles videre. Det handler også her om å samle sektoren om de områdene der jernbanen kan gjøre og gjør en forskjell. For persontrafikken gjelder dette på Østlandet og ved de andre store byene, Bergen, Stavanger og Trondheim, sier konsernsjefen.

Han er også opptatt av å legge til rette for å få mer gods fra vei til bane:

– Det er her jernbanens viktigste bidrag for å nå klimamålsettingene ligger. Jeg ser også at godstogselskapene sliter med små marginer, og mener vi må jobbe for å sikre dem betingelser som gjør at de er stand til å satse og utvikle sine tilbud. NTP-anbefalingene er i så måte helt i tråd med det store bildet her, og jeg ser fram til den politiske behandlingen av transportplanen.

Men må vi ikke også fortsette å bygge nytt?

– Vi har jo flere store anlegg i full sving som vil bety viktige forbedringer. Jeg tenker på Drammen og Vestfoldbanen, jeg tenker på Dovrebanen mot Hamar og jeg tenker på Østfoldbanen gjennom Moss. Ut over disse nyanleggene er ERTMS-prosjektet, innfasingen av nytt signalanlegg, en kjempestor investering som også representerer en stor modernisering. ERTMS er jo Norges største digitaliseringsprosjekt.

Av helt nye strekninger har han innenfor de kommende årene vanskelig for å se for seg særlig annet enn Ringeriksbanen og ny Rikstunnel.

– Jeg vil understreke at dette ikke er uttrykk for manglende ambisjonsnivå, men en erkjennelse av at vi er nødt til å bedre standarden på det vi har og det er det aller viktigste. Fornyelse og vedlikehold handler ikke bare om å skifte komponenter og tekniske installasjoner, det handler også om å gjøre selve jernbanen mer robust. Togene må gå når de skal! For å få til det må også infrastrukturen sikres bedre mot for eksempel ras, flom og andre hendelser som følge av dårlig vær. Det ferskeste eksempelet er selvfølgelig storflommen i august. Det er gjort mye for å forsterke jernbanen de siste årene, og dette arbeidet må fortsett og kanskje prioriteres enda høyere. Også her er jeg glad for liknende signaler fra både faglig og politisk hold, sier Eriksen.

Det mangler ikke på utfordringer, hva fikk deg til å gå inn i dette?

– Etter perioden som kringkastingssjef har jeg hatt en veldig fin tid i Norsk Tipping. Derfor var min første tanke at dette skulle jeg ikke gå inn i. Men med litt ettertanke så syntes jeg likevel at jernbanen og Bane NOR virket veldig spennende. Jeg har vært opptatt av samferdsel og gode løsninger lenge. Jeg mener jernbanen har en viktig rolle å fylle, særlig på de områdene vi nå har snakket om, og ser potensialet for at den kan bidra enda mer. Det er noe jeg gjerne vil være med på og bidra til, avrunder Bane NORs nye konsernsjef.

Thor Gjermund Eriksen tar til orde for en kraftsamling i jernbanesektoren. Aksel Jermstad/Bane NOR
Thor Gjermund Eriksen tar til orde for en kraftsamling i jernbanesektoren.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.