Avtale om nytt verksted signert

Alt togmateriell som benyttes i Trafikkpakke 3, skal vedlikeholdes i Bergen. Avtalen mellom Vy Tog AS og Bane NOR Eiendom ble nylig signert.

TORE HOLTET

Både konserndirektør i Vy, Arne Fosen, og administrerende direktør i Bane NOR Eindom, Jon-Erik Lunøe, ser fram til å skape en attraktiv arbeidsplass for verkstedansatte i vest. For etter hvert som norske banestrekninger konkurranseutsettes, bygges nye togverksteder ved at Bane NOR Eiendom bygger og leier ut på kommersielle vilkår. Lengre tog. Bakgrunnen for moderniseringen er at de gamle verkstedene ikke er tilpasset nye tog. I Bergen er det er de nye Flirt-togsettene på Vossebanen 30 meter for lange for det gamle verkstedet, som for øvrig ble revet i fjor sommer og høst og erstattet av en midlertidig plasthall. Ny aktør inn. Den 30. juni neste år skal det nye verkstedet være ferdig, og det skal driftes av Euromaint Rail AB – et selskap som stammer fra SJ i Sverige, men som i dag eies av den børsnoterte spanske togprodustenten CAF. Euromaint Sverige omsetter for om lag 1600 millioner svenske kroner og har rundt 1000 ansatte. Verkstedet i Bergen får 25 ansatte, og vil delvis bestå av ansatte fra norske Mantena. 13 verksteder. Verkstedet i Bergen bygges av Betonmast Bergen AS, etter samme mal som det nye togverkstedet på Kvaleberg utenfor Stavanger. Et nytt verksted er også planlagt bygd på Støren i Trøndelag. Bane NOR eiendom eier til sammen 13 togverksteder. Mange av dem er gamle, men stadig flere blir nå altså både moderne, effektive og attraktive arbeidsplasser for dyktige fagfolk. Til sammen planlegger eiendomsselskapet å modernisere verksteder for to milliarder kroner.