Banebrytende arbeid

Campus Nyland er unikt i Europa. Her samles kompetanse for å kunne gjennomføre den digitale signalrevolusjonen på norsk jernbane.

Øystein Grue

– Jeg har vært mye rundt i Europa, og mange misunner oss dette at vi har samlet et verksted for togmateriell, et opplæringssenter og et avansert testsenter for alle leverandører på ett sted. Her løser de utfordringer i ett team, sier en strålende fornøyd Sverre Kjenne, konserndirektør for drift og teknologi i Bane NOR. Norges største digitaliseringsprosjekt i offentlig regi er anslått å koste 25 milliarder, og det skal erstatte mange utdaterte signalanlegg med ny felleseuropeisk teknologi: ERTMS. I løpet av oktober er testkjøringen på strekningen Roa-Hønefoss i gang.

ERTMS

Innføring av ERTMS (European Rail Traffic Management System) vil bety:
  • Færre tekniske feil som påvirker togtrafikken
  • Bedre og raskere informasjon til reisende og togoperatører
  • Bedre utnyttelse av signalkompetansen i Bane NOR
  • At 500 tog skal bygges om med det nye signalsystemet
  • En prislapp på 25 milliarder kroner for ombygging av 4337 km jernbane, som skal være ferdig innen 2034

Bak Danmark.

– Når vi kikker oss tilbake, er det bare Danmark som ligger foran oss. Nederland, Tyskland og England prøver å ta igjen forspranget Norge har. I Europa kommer det til å bli et høyere aktivitetsnivå innenfor dette teknologiområdet enn det er leveransekraft, sier konserndirektøren, som er tilfreds med posisjonen Bane NOR har fått i kappløpet. Prosjektorganisasjonen som skal lede det tunge digitaliseringsprosjektet på jernbanen, består av 217 årsverk. Og nå skyter ERTMS-utbyggingen fart: – Vi har begynt å ta imot komponenter fra våre tre leverandører. Mens 2019 handlet om forberedelse og legging av fiber, er vi nå i gang med å erstatte manuelle sporveksler og drivmaskiner med de nye drivmaskinene som Siemens leverer. Disse skal erstatte flere typer og generasjoner av drivmaskiner i sporvekslene etter hvert som den digitale jernbanen rulles ut, forteller Kjenne. De første togene med ny ombordutrustning er klare. Nå starter den hektiske perioden, også på dette området. Både arbeidstog, passasjertog og lokomotiv skal bygges om på Nyland. – Og ikke minst skal vi i desember motta den første testversjonen av det nye trafikkstyringssystemet TMS; Traffic Management System, opplyser Kjenne. Utstyr fra ulike leverandører skal testes slik at de «snakker samme språk».

Mens 2019 handlet om forberedelse og legging av fiber, er vi nå i gang med å erstatte manuelle sporveksler og drivmaskiner med de nye drivmaskinene som Siemens leverer.

Sverre Kjenne

Test, test, test.

Det er tre stikkord for det som skjer framover: test, test, test. – Jernbanen er kompleks. Vi har mange forskjellige løsninger som skal spille sammen. Bommer du på en av disse, fungerer det ikke. – Henger digital overvåking av jernbane med gamle signalanlegg og ERTMS sammen? –Absolutt! Erfaringene fra digital overvåking benyttes nå aktivt inn i ERTMS- fornyelsen og i Bane NOR har vi tatt store steg. Vi finner raskere årsak til feil og reduserer forsinkelser. Dette er blitt svært bra!

Ny sjef for programmet.

Lars Jorde startet i Bane NOR i mars i år, da som prosjektdirektør for Ombordsystemer i ERTMS-programmet. Han har i tillegg hatt ansvaret for IKT-sikkerhet og arkitektur i programmet. Jorde har lang og bred erfaring fra større program i Sykehuspartner/Helse Sør-Øst, Telenor og Accenture. Den første oktober tok han over stafettpinnen fra Kjenne, og skal nå lede det norske ERTMS-programmet framover. – Vi går nå over fra mer generisk systemutvikling til utrulling, og erfaringene fra andre land tilsier at dette kanskje er den mest krevende fasen, sier han. Digitaliseringen som kommer med innføring av ERTMS, betyr at cyber security blir et viktig tema i Bane NOR, sammen med en sterk programstyring og oppfølging for å sikre innføringen av ERTMS i deres egen organisasjon og hos togeiere og operatører. Lars Jorde gleder seg over å lede et meningsfullt samfunnsoppdrag som i stor skala bidrar til det grønne skiftet: – Hvis vi samtidig greier å utvikle oss selv og ha det artig underveis, blir dette veldig bra.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.